Nordea Eesti: põhjamaine pank, kus saad olla parim versioon iseendast

Hiljuti tähistas Nordea Pank Eestis oma 25 tegutsemisaastat ning veebruaris ka 5 aastat sellest, kui siit Eestist hakati teenindama Nordea põhjamaiseid kliente. Samuti tähistab Nordea koos paljude Euroopa ettevõtetega mitmekesisuse kuud mais. Klienditoe spetsialist Urmas Orek, värbaja Eha Täht ja Nordea Eesti tegevjuht Tiina Käsi annavad möödunule tagasi vaadates ülevaate, mis on nende aastate jooksul muutunud, kus ollakse täna ning millist kuvandit soovitakse kliendi, ühiskonna ja oma töötajate silmis kanda.

Eesti turul on Nordea olnud tänaseks 25 aastat, kuid 2017. aastal võttis Luminor Nordea endised Eesti ja Baltikumi kliendid enda teenindada. Tollane vaid mõnekümne inimesega põhjamaist äri ja põhjamaiseid kliente teenindav Nordea Eesti üksus on tänaseks kasvanud 750 inimeseliseks. Meie töötajad kuuluvad mitmesse erinevasse äriüksusesse. On näiteks kõnekeskuse töötajad, kes teenindavad kliente igapäevastes küsimustes. On hulk meeskondi, kes teenindavad Nordea laenu- ja liisingukliente erinevates riikides. On suured tiimid, kes tegelevad finantskuritegevuse vastu võitlemise ja rahapesu tõkestamisega.

Nordea väärtused ja bränd – mida need endas kajastavad ja mille eest Nordea seisab?

Nordea Eesti juht kinnitab, et väärtused on Nordea Grupi jaoks olnud alati väga olulised. Mille eest Nordea Eesti seisab – ikka oma klientide ja töötajate unistuste elluviimise eest. Nordeal on neli põhiväärtust. Need on isikliku vastutuse võtmine, julgus, koostöö ja kirg. Väärtused on justkui sisemine kompass, mis näitab suunda, aitab olla õigel rajal ja teha vajalikke otsuseid. Seda nii kogu ettevõtte, iga meeskonna kui ka töötaja tasandil. Eriliseks teeb meie väärtused see, et need ei ole panga juhtkonna poolt otsustatud, vaid loodud töötajate endi poolt. Meie praeguste väärtuste loomise protsessi 2017 aastal oli suuremal või vähemalt määral kaasatud umbes 7000 Nordea töötajat.

„Küsisime toona inimestelt, millised on nende isiklikud väärtused, milline on nende arvates Nordea praegu ja milline võiks olla tuleviku Nordea, kus soovitakse töötada ning kus ollakse õnnelik. Väärtused said sõnastatud inimeste endi poolt mitmete grupiarutelude ja töötubade käigus ja küllap just seetõttu need väärtused tõesti elavad. Need on iga meie inimese tööalase elutsükli osa igas selle etapis.

Alustame värbamisest – kui inimene Nordeasse tuleb. On oluline, et inimese isiklikud väärtused mingiski osas Nordea väärtustega ühtivad, muidu ei pruugi ta Nordeas õnnelik olla. Olulise tööriistana on meie kontoris põrandal kultuurivaibad, kuhu on võimalik füüsiliselt peale astuda, et tunnetada, kuidas on seista koostöö nurgas või mida tähendab mingis konkreetses olukorras julgus. Kui tiimil on näiteks dilemma või keeruline olukord, siis oleme julgustanud tiimi vaibale astuma, et üheskoos tunnetada ja aru saada, kuidas edasi minna. Väärtused on ühtviisi olulised ka töötajate arenguvestlustel. Alati on oluline on kaks poolt: mida ma tegin ja kuidas ma tegin,“ tõdeb Tiina Käsi.

Ta lisab: “Oleme selgeks saanud, et lisaks sellele, et väärtustepõhised kokkulepped tuleb alati konkreetselt sõnastada ning vahel aitab ka see, kui saab selgeks räägitud, mida kokreetne väärtus meie jaoks tähendab, aga ka, mida ta kindlasti ei tähenda. Näiteks pole koostöö kindlasti see, et teen oma väikses tiimis tugevat koostööd, aga teised meeskonnad mind ei huvita. Ka ei ole samuti lõputu otsusteta arutelu hea näide koostööst. Isikliku vastutuse võtmine on hea, kuid ainuüksi oma tulemuse ja ambitsiooni nimel teistest nagu laipadest üle astumine ei ole aktsepteeritav. Ning mis puudutab kirge, siis see on meie jaoks kirg ja tahe teenindada klienti – see on inimestele arusaadav.“

„Juba meie 2017 aastal toimunud aruteludes hindasid töötajad seda, et Nordeas on kõrgel tasemel koostöö ning isikliku vastutuse võtmine. Aga just julguse pool: julgus teha õigeid asju, julgus öelda välja oma arvamus – seda sooviti rohkem näha. Selgus ka, et olime Nordeas küll hästi keskendunud oma klientidele, kuid panga väga olulist rolli ühiskonnas me piisavalt ei rõhutanud. Seda oodati ja taheti ning sellest, et võimaldame nii oma klientide unistused täide viia, kuid täidame ka oma laiemat ühiskondlikku rolli sai meie eesmärk, visioon ja missioon: together, we lead the way, enabling dreams and everyday aspirations for a greater good. See on inimestele tõeliselt inspireeriv ja arusaadav.

Nordea sloganiks on Grow, dream, make it happen. Mida see tähendab? „Kõik meie töötajad on olnud kaasatud slogani loomisse rääkides oma lugu läbi sisemise küsitluse ja fookusrühmade kohtumisel, „ ütleb Eha Täht.

Eha Täht lisab siinkohal, et: „Grow – see tähendab kasvamist nii üksikisiku kui ettevõtte tasandil. Dream – see tähendab, et julge unistada ja oma unistusi täide viia. Nordea julgustab ka kliente unistama ning nendesse uskuma. Make it happen – viime plaanid ja unistused ellu.“

Urmas Orek lisab, et kuigi igapäevases elus ei mõtle inimesed ehk selle loosungi peale, on selle järgi ennast seada oluline. See annab kindlustunde, et teeme õiget ja ühtset asja. „Meeskonnasisene koostöö on igapäevases tegevuses oluline,“ lisab ta.

Ühised ettevõtmised ja initsiatiiv liidavad meeskonda

Nordea igapäevastes tegemistes on ühised tegevused olulised – need liidavad meeskonda. Urmas Orek selgitab: „Meil on kahte sorti sündmuseid, mida küll hetkel Covidi olukorras keeruline korraldada, kuid siiski väga olulised: on ettevõtteülesed sündmused, motivatsiooniüritused, näiteks suvepäevad, huvitavad võistlusmängud, kus meeskonnad koos tegutsemas ja ajusid liigutamas. Ning on meeskonnasisesed sündmused.“

Tiina Käsi ja Eha Täht täiendavad siinkohal, et praegu tähistatakse Nordeas ühiselt rahvusvahelist mitmekesisuse kuud. „Samuti oli aprillis tervisenädal – toimusid erinevad loengud ja väljakutsed, mida virtuaalselt, kuid siiski koos teha. Pidev koostegemine toimub ja initsiatiivi on alati väga tore näha meie inimeste endi poolt – oskame seda ka omalt poolt hinnata.“

Meile on oluline ka see, kuidas me paistame väljapoole ning milline on Nordea Eesti bränd. „Selle võtab kõige paremini kokku lugu, mida räägivad meie oma töötajad: Me oleme Põhjamaade suurim pank, kelle jaoks on uhke töötada. Oleme jätkusuutlik ja eetiline pank – meile on omane küsida lisaks, kas peaksime tegema kõike seda, mida me suudame? Meile on omane Põhjamaine töö- ja juhtimiskultuur. Nordea Eestit iseloomustab mitmekesisus nii inimeste erinevate taustade, vanuste kui rahvuste poolest. Oleme sageli värav pangandusse. Meie märksõnad on dünaamilisus, värvilisus, professionaalsus ja hoolivus – seda nii klientide, oma töötajate kui keskkonna osas. See on see, kuidas me ise tunnetame ennast ja loodetavasti paistab see ka väljapoole selliselt.“

Nordea täna ja 25 aastat tagasi – mis on erisused?

Ilmselgelt on aastate jooksul muutunud veidi ka Nordea kuvand – see, millisena soovitakse inimestele paista. „Mis on jäänud samaks: nii tollal kui täna – on kindlus ja usaldusväärsus. Mis on aga muutunud: 25 aastat tagasi tahtsime olla karge ja põhjamaine. Selle asemel oleme Eestis nüüd rõõmsama ja värvilisema brändiga. Kui varem oli Nordea sõnum olla suurim Põhjamaade pank ja paindlikem Eestis, siis täna oleme ikka paindlikud, kuid ehk ka värskemad ja dünaamilisemad kui varem,“ tõdeb Tiina Käsi.

Tööandja bränding on aga Nordea jaoks oluline mitmel põhjusel. Esiteks, et olemasolevatel töötajatel oleks hea töötada selles organisatsioonis. Teiseks, et olla atraktiivne uutele talentidele. Samuti võimaldab tööandja bränding luua head töövahendid vabatahtlikele tööandja saadikutele ning neid aktiveerida.

Nordea mitmekesisuse kuu - sündmused ja üritused

Nordea on Mitmekesisuse Harta liige Eestis, mis tähendab, et austame erisusi ning saime seetõttu ka sügisel vastava märgisega tunnustatud. Mida see tähendab Nordea Eesti jaoks – kõige paremini ja lihtsamini on selle sõnastanud üks meie armas tiimijuht, kes on öelnud, et saab Nordea Eestis olla parim versioon iseendast, sest ei pea varjama, kes ta tegelikult on ega mängima mingit muud rolli.

Nordeal on maailmas ligi 10 miljonit klienti. Et neid mõista, on sama kirevat seltskonda tarvis vastu panna ka Nordeal. „Oluline on töökeskkond ja see, mida kliendile ja keskkonnale pakume, et keskkond oleks võrdselt kaasav kõigile hoolimata nende soost, vanusest, rahvusest, erinevast taustast, usulisest kuuluvusest, sättumusest, erivajadustest ja eelistustest. Aus ja austav kohtlemine on väga oluline ja läheb kokku meie väärtustega. Peame oluliseks, et ükskõik millise temperamendi ja isiksusetüübiga inimestel oleksid võrdsed arengu- ja karjäärivõimalused Nordeas olemas – ka nendel, kes ei lähe kohe „jalaga ust lahti“ lööma,“ selgitab Tiina Käsi.

Kultuuriliselt mitmekesisel meeskonnal on kindlasti suur väärtus ning Nordea Eestis töötab 36 erinevast rahvusest inimesi. „Meie meeskond on tõesti kirju. Palju on töötajaid Soomest, Rootsist, Taanist, kuid ka kaugematest maadest Uus-Meremaalt, Singapurist, Hiinast, Mehhikost, Brasiiliast. Mida see meile annab – eks ikka erinevaid kogemusi ja värsket vaadet, misläbi saame klientidele pakkuda enam kui vaid ühetaolised inimesed suudaksid. Meile on oluline, et keegi meie seast ei tunneks ennast halvasti ning seega peame arvestama kultuuriliste erinevustega: näiteks huumoritunnetus on meil kõigil erinev. Taanlaste nali võib vahel olla sarkastiline ning eestlane seda mõistab. Mõnede teiste rahvuste esindajad võivad selle peale kulmu kergitada või sootuks ennast kiusatuna tunda. See paneb mõtlema ja mõistma, et mis sulle on loomulik, võib olla teiste jaoks solvav. Seega julgustame oma tiime avatult rääkima sellest, mis on vastuvõetav iga tiimi liime jaoks ja mis pole aktepteeritav. See eeldab ka juhtidelt kaasavat juhtimisstiili ning Nordea panustab väga oma juhtide arengusse nii headel kui keerulistel aegadel.“

Mida veel: oluline on värbamisel eelarvamust ära tunda. „Meil on näiteks nõue, et juhtide lõppkandidaatide seas peab olema vähemalt 40% ühe soo esindajaid. Algul öeldi meile selle peale tihti, aga mis teha, kui naised ei kandideeri juhiks? Saimegi siis aru, et organisatsiooni poolt tuli meil üle vaadata oma värbamiskuulutused, kuhu juhi otsingul oli tihti lisatud just mehe pilt või kasutasime lauseid, mis justkui olidki suunatud meestele. Seda oli muidugi lihtne muuta. Pikem protsess oli nõustada juhte, kuidas ikkagi leida juhipotentsiaaliga naisi oma organisatsioonist ja kuidas neid julgustada kandideerima. See tegelikult algab juba arenguvestlusest. Kui varasemalt olid meie arenguvestlused väga „hindamiskesksed“, kus tihtilugu meestega räägiti küll tuleviku karjäärisammudest, kuid naiste puhul hinnati pahatihti ainult minevikusooritust, siis täna küsime kõigilt oma arenguvestluses kolm väga lihtsat küsimust: kuidas sa panustad, kuidas sa arened ja kuidas sa naudid ehk tunned rõõmu. See annab võimaluse väga sügavateks ja olulisteks vestlusteks olenemata soost või positsioonist.

Nordea Eesti kasvab jõudsalt, ootatud on nii eelneva pangandus- kui mitte panganduskogemusega inimesed. „Meil on vajadus ekspertide ja juhtide järgi, sest meie valdkond laieneb ning tiimid suurenevad. Üleüldised tulevikuplaanid on meil seonduvad strateegiliste üksuste ja kasvamisega. „

„Lisaks mitmekesisusele – meil on täna töötajate seas esindatud 36 erinevat rahvust, vanused vahemikus 20-70, peame me väga oluliseks, et meie inimestel oleks ka selles mitmekesises keskkonnas hea olla. Omalt poolt julgustame olema uutele väljakutsetele avatud – seda hoolimata vanusest, rahvusest, varasemast kogemusest ja soost. Nordea on alati avatud ning toetab oma inimesi nende arenguteel,“ tõdevad Nordea Eesti esindajad.

Hetkel kuum