Artikkel
Kõik ärikinnisvarast
 • Luminofoorlambid kaovad peagi turult

  See aasta on valgustustehnika arengus väga oluline, sest rakenduvad olulised ELi määrused, mis turgu reguleerivad ja kogu valgustussektorit mõjutavad.

  Foto: Irina Nazarova / EyeEm
  Neist esimene on LEDVANCE Oy Eesti juhi Leino Sigijane sõnul 2020. aastal vastu võetud ELi “Valgustusseadmete ökodisaini määrus SLR”, milles on defineeritud Euroopa Liidus lubatud valgusallikate tehnilised parameetrid.
  Teiseks võetakse “Energiamärgistuse määruse” regulatsiooniga kasutusele uus energiatõhususe skaala: senise A++ kuni E tähise asemel kasutatakse nüüd skaalat A-st G-ni. “Laienenud on energiaklasside arvutusmeetod. Lambid, mis varasemalt olid A++ tähisega, võivad nüüd olla E- või F-klassis,” kommenteerib Sigijane muudatusi.
  Valgustustehnika osas rakendub veel üks oluline direktiiv – ohtlike aine­te kasutamist piirav direktiiv RoHS –, mida muudeti eelmise aasta algul ja mis keelab elavhõbeda kasutamise valgustustoodetes. Vastavalt muudetud RoHSi direktiivile ei tohi enam Euroopa Liidu turule tuua kompaktluminofoorlampe alates 25. veebruarist ja luminofoortoru­lampe alates 25. augustist käesoleval aastal. “Direktiivis on teatud erandid, näiteks naatrium- ja UV-lampidele ja teistele spetsiifilistele lampidele, mille müük on endiselt lubatud, aga laiatarbe luminofoorlampide turule toomine on keelatud.”
  Lisaks on 1. septembrist keelatud ka mitmete populaarsete halogeenlampide turule toomine, jätkab Sigijane, et tehastest ei tohi nad enam keelu all olevaid lampe Euroopa Liitu sisse tuua. Aga olemasolevad varud on lubatud realiseerida. “Kõik, mis meil ja meie klientidel ladudes või kauplustes olemas on, võib rahulikult lõpuni müüa ehk kõik lambid, mis täna turul on, võib realiseerida, sest keeldude ja piirangutega ei taheta tekitada juurde tarbetut keskkonna reostust ega raiskamist.”
  Otsus, mis puudutab luminofoorlampe, mõjutab kõiki ettevõtteid ja organisatsioone, kes pole veel leedtehnikale üle läinud. LEDVANCE'i Kesk-Euroo­pas läbi viidud uuring näitas, et 1200 ettevõttest – paigaldajad, haldusette­võtted, hoonete omanikud – 29% vastas, et neid mõjutab luminofoorlampide keeld, sest neil on luminofoorid siiamaani kasutuses.

  Laias plaanis on võimalik teha valik kahe variandi vahel: kas vahetada lihtsalt luminofoortoru leed­toru vastu või vahetada välja kogu valgusti.

  Eestis sellist uuringut tehtud pole, aga LEDVANCE'i hinnangul on meil luminofoorlampidega projektide/paigalduste osakaal umbes kolmandik. “Osa meie kliente võttis juba eelmisel aastal seisukoha, et seoses energia hinna kiire tõusuga propageerivad nad üleminekut energia tõhusamatele lahendustele, aga luminofoorlampide välja vahetamine puudutab veel väga suurt osa – kolmandikku – avalikke hooneid, ettevõtteid ja muid äripindu, sest meil Eestis pole olnud nii palju ressurssi, et minna ennaktempos üle uutele leedvalgustitele. Ja kuna luminofoorlambid on üldiselt pika elueaga, siis üleminekuperiood on hinnanguliselt kuni viis aastat – see on periood, mil tekib vajadus luminofoorlamp välja vahetada, kui ühel hetkel see lihtsalt enam ei tööta.”
  See tähendab, et kui ettevõttel või organisatsioonil läheb ühel hetkel luminofoorlamp läbi, ei saa ta enam lihtsalt uut osta, vaid peab otsustama, kuidas edasi minna ja selles tuleb äridele ja organisatsioonidele appi LEDVANCE, kes on muudatuseks aastaid valmistunud. “Kui varem oli lihtne, mindi hulgimüüja juurde, võeti uus lamp, vahetati see ära ja kõik töötas jälle, siis täna on valikuid rohkem,” jätkab Sigijane.
  Laias plaanis on võimalik teha valik kahe variandi vahel: kas vahetada lihtsalt luminofoortoru leedtoru vastu või vahetada välja kogu valgusti. Mõlemal lahendusel on omad head ja vead. Valgustite vahetust tasub Sigijane sõnul kaaluda juhul, kui need on amortiseerunud ja moraalselt-esteetiliselt vananenud. “Kuna leedidele üleminek on alginvesteeringuna kulukam, eeldab see, et selleks on olemas raha – uute lampide kulule lisaks teevad tööd elektrikud, teatud juhtudel on vaja võib-olla lasta teha projektis muudatused jne,” loetleb Sigijane.
  Teatud juhtudel on aga tema sõnul otstarbekas vahetada välja ainult lambid. “Näiteks kui valgustite vahetuseks raha pole, saab ära vahetada lihtsalt lambi, asendades olemasolev leedlambiga. See on suhteliselt lihtne töö, millega tegeleb haldaja ja mis kuulub halduskuludesse.”
  Samas eeldab lampide vahetus, et kõik seadmed omavahel sobiksid ja vahel tuleb ära vahetada ka liiteseadis, näiteks DALI süsteemides. “On erandjuhtumeid, kus vanale tehnikale üles ehitatud valgustuspaigaldis teatud tingimustel ei pruugi leedasendustele sobida ja see tähendab siis, et tuleb siiski valgustid ära vahetada,” jätkab Sigijane, et selliseid olukordi tuleb kindlasti ka ette, aga need on siiski pigem erandjuhtumid.
  Rääkides leedidest kui suuremast alginvesteeringust, siis leedvalgustusele üleminek vähendab koheselt halduskulusid. “Kui luminofooride eluiga oli kusagil 10 000–20 000 töötundi, siis leedtorudel on see kuni 75 000 tundi ja viis aastat sellest on kaetud tehase garantiiga.” Ehk kuna leedlampide eluiga on kuni kolm korda pikem, teeb see leedidele ülemineku tasuvaks juba ainuüksi hoolduskulude mõttes.
  Lisaks on leedid Sigijane sõnul luminofoorlampidega võrreldes kuni poole energiasäästlikumad. “Kui luminofoorlampide valgusviljakus on 80–90 lm/W, siis leedtorude valgusviljakus on 175 lm/W ehk siis juba puhtalt energia pealt saab 50% kokkuhoidu.”
  Tasuvusarvutus näitab, et iga lisandunud euro (investeering leedidesse) hoiab kokku 50 senti aastas, võttes arvutuste aluseks elektri hinnaga 15 senti kilovatt-tunnist. “Esimene aasta tuleb arvestada tagasi töötamise ajaks ja järgmistel aastatel on 50 senti euro kohta juba n-ö puhtalt lisakokkuhoid – kui arvestuse aluseks on aastas lampidele 2000 töötundi,” lisab Sigijane.
  Kuna aastate jooksul on muutunud standardid, saab valgustite vahetusega koos lisaks üle vaadata ruumide valgusülesanded ja viia need vastavusse kehtivate standarditega. “Valgustite vahetus on hea võimalus seda teha, lisamotivatsiooniks on, et nii saadakse tööülesannete täitmiseks sobiv keskkond, mis vastab ühtlasi standardile ja töötervishoiu nõuetele.”
  Energiasääst on Sigijane sõnul veelgi suurem juhul, kui kasutada anduritega valgusteid, mis võimaldavad valgustust automaatselt juhtida. “Näiteks kohaoleku- ja päevavalgusandurid kombinatsioonis valgustussüsteemiga suudavad tagada õige koguse valgustust täpselt siis, kui seda vaja on. Seetõttu on positiivse mõju realiseerumiseks soojalt soovitatav kasutada ära hea valguse ja valgustuse automaatse juhtsüsteemide kõiki eeliseid ja võimalusi.”
  Kaasaegsetele valgustuslahendustele üleminek on energia kokkuhoiuks üks kõige kiiremaid meetodeid. “Lisaks ei maksa unustada, miks turgu üldse reguleeritakse ehk tegu on ühega keskkonnasäästu piirangutest. Euroopa Liit ei taha meid panna vägisi lihtsalt vähem tarbima, vaid see on üks osa 2015. aasta Pariisi kliimakokkuleppest, kus me oleme võtnud endale pikaajalised kohustused globaalse soojenemise piiramiseks ja valgustustehnika on üks osa sellest, mis aitab seda saavutada,” lisab Sigijane.
  Oodata leedidele üleminekuga lootuses, et tulevikus on see ehk odavam, pole aga tema hinnangul mõtet. “Kuigi ettevõtjad saavad aru, et leedidele üleminek on vajalik ja samas ka kasulik, sest see vähendab kulusid, kuulen üsna sageli arvamusi, et äkki tasub siiski oodata ja tulevikus on vahetus odavam. See pole paraku mõistlik ootus. Aastatel 2010–2020 oli leedvalgustustehnika hinnalangus küll ca 5–10% aastas, mis oli seotud toote arengukaarega – nõudlus kasvas, mahud kasvasid ja materjalide efektiivsus paranes, aga 2021. aasta oli esimene aasta, millal leedvalgustustehnoloogia hinnad tõusid ja need kasvasid ka 2022. aastal ja kasvavad ka 2023. aastal. Ning mul on tunne, et need kasvavad ka 2024. aastal,” ütleb Sigijane, kelle hinnangul on selle põhjuseks ühelt poolt energiahindade surve, teisalt aga olukord, et materjalid täna ei odavne. “Pole mõtet leedidele ülemineku­ga oodata, sest pole lootust, et saaksime aasta pärast neid odavamalt osta.”
Kaimar Karu: valitsusjuhi üleskutse alandada müügihindu on populism
Kestlike lahenduste otsimise ja koostöö asemel kord kodanikke, kord ettevõtteid süüdlasena sihtmärgiks seadev riigivalitsemine on käpardlik, kirjutab ettevõtja, endine väliskaubanduse ja IT-minister Kaimar Karu vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Kestlike lahenduste otsimise ja koostöö asemel kord kodanikke, kord ettevõtteid süüdlasena sihtmärgiks seadev riigivalitsemine on käpardlik, kirjutab ettevõtja, endine väliskaubanduse ja IT-minister Kaimar Karu vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Kaimar Karu: valitsusjuhi üleskutse alandada müügihindu on populism
Kestlike lahenduste otsimise ja koostöö asemel kord kodanikke, kord ettevõtteid süüdlasena sihtmärgiks seadev riigivalitsemine on käpardlik, kirjutab ettevõtja, endine väliskaubanduse ja IT-minister Kaimar Karu vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Kestlike lahenduste otsimise ja koostöö asemel kord kodanikke, kord ettevõtteid süüdlasena sihtmärgiks seadev riigivalitsemine on käpardlik, kirjutab ettevõtja, endine väliskaubanduse ja IT-minister Kaimar Karu vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
DelfinGroup plaanib maksta esimese kvartali eest dividendi
DelfinGroup teeb aktsionäridele ettepaneku maksta esimese kvartali eest üle 800 000 euro dividendi.
DelfinGroup teeb aktsionäridele ettepaneku maksta esimese kvartali eest üle 800 000 euro dividendi.
Reaalajas börsiinfo
Myraka ettevõtlusblogi: mõistagi tabas mind raev, kuid härrasmees häält ei tõsta Täiendatud kell 9.53
Kui härrasmees saab töötukassast kõik plaanid põõsasse paiskava vastuse, siis otsib ta delikaatselt üles augud seaduses ja pääseb ilma suurema tolmutamiseta teispoole kiviseina, kirjutab Äripäeva kolumnist Üllar "Myrakas" Priks.
Kui härrasmees saab töötukassast kõik plaanid põõsasse paiskava vastuse, siis otsib ta delikaatselt üles augud seaduses ja pääseb ilma suurema tolmutamiseta teispoole kiviseina, kirjutab Äripäeva kolumnist Üllar "Myrakas" Priks.
Raadiohitid: kui palju kinnisvaraturg veel kukub?
Kinnisvara on jätkuvalt kuum teema: Tõnu Toompark ja Lenno Uusküla rääkisid raadiohittides, kuidas turg käitub praegu ja lähitulevikus.
Kinnisvara on jätkuvalt kuum teema: Tõnu Toompark ja Lenno Uusküla rääkisid raadiohittides, kuidas turg käitub praegu ja lähitulevikus.
Investorid lubavad: päikesepaneelid tasuvad ära ka miinuses elektrihinnaga "Kaabud" valetasid! Elekter polnud kallis rohepöörde tõttu
Investor Peep Abel tõi oma eramaja päikesepaneelide kogemustest esile, et päevasel ajal, mil elektri hind oli miinuses ja ta pidi oma päikeseenergiat võrku müües võrgutasu peale maksma, sai tema vaid kaheksa senti miinust ühe päeva jooksul. See summa ei tundu talle üldse nii õudne, et paneelidest loobuda.
Investor Peep Abel tõi oma eramaja päikesepaneelide kogemustest esile, et päevasel ajal, mil elektri hind oli miinuses ja ta pidi oma päikeseenergiat võrku müües võrgutasu peale maksma, sai tema vaid kaheksa senti miinust ühe päeva jooksul. See summa ei tundu talle üldse nii õudne, et paneelidest loobuda.
Fantoomliitujad vabastasid gigavati jagu võrguvõimsust
Võrguettevõtete andmetel on fantoomliitujad pärast elektrituruseaduse muudatuste jõustumist vabastanud juba üle 1000 megavati jagu võrguvõimsust.
Võrguettevõtete andmetel on fantoomliitujad pärast elektrituruseaduse muudatuste jõustumist vabastanud juba üle 1000 megavati jagu võrguvõimsust.
Tunnustatud treener Jekaterina Remets-Morozova: oleks viisakas, kui kõik oskaksid riigikeelt
Juuraharidusega Jekaterina Remets-Morozova on aastaid noppinud auhindu fitnessitreenerina. Seitse aastat tagasi eesti keele ära õppinuna on ta seisukohal, et riigikeele omandamine on viisakas ja seda peaksid tegema kõik.
Juuraharidusega Jekaterina Remets-Morozova on aastaid noppinud auhindu fitnessitreenerina. Seitse aastat tagasi eesti keele ära õppinuna on ta seisukohal, et riigikeele omandamine on viisakas ja seda peaksid tegema kõik.

Küpsised

Äripäev kasutab küpsiseid parima ajakirjandusliku teenuse, huvipakkuvama sisu ja hea kasutajakogemuse võimaldamiseks. Meie veebilehel on järgmist liiki küpsised: vajalikud-, statistika-, eelistuste- ja turunduse küpsiseid. Küpsiste kasutamise eesmärkide ja töötlemise aluse osas saad rohkem infot Meie Küpsiste Poliitikast. Vajutades „Luban kõik“ nõustud Küpsiste kasutamisega meie ja kolmandate osapoolte poolt Meie Küpsiste poliitikas ja käesolevas Küpsiste lahenduses toodud tingimustel. Vajutades „Muudan eelistusi“ saad oma eelistusi alati muuta ja täiendavalt infot erinevate Küpsiste kohta.

Loe lähemalt meie Privaatsus - ja Küpsisepoliitikast.