Artikkel
Madis Jääger sai maksuameti juhiks ajal, mil amet uuris tema endise tööandja Armin Karu maksuoptimeerimisi.Foto: Tehisintellekti pildigeneraator Midjourney

Miljoniskandaali uus vaatus: uurimise ajal istus maksuameti tipus Karu kaasvõitleja

Kuula

Madis Jääger oli maksuameti juht ajal, mil amet uuris 150 miljoni euroni ulatuvat maksuskeemi, kus osales ka Jäägeri endine tööandja Armin Karu.

Tagantjärele tunnistavad Jäägeri ametisse valinud tippjuhtide valiku komisjoni mitu liiget, et tegu oli huvide konfliktiga.
Äripäev kirjutas läinud nädalal, et Eesti rikkad eesotsas Armin Karuga osalesid suures Hollandi kaudu käinud maksutrikis ning ainuüksi Karule andis seal osalemine pea 20 miljoni euro suuruse maksuvõidu.
Kuidas on võimalik, et maksuameti juhi kandidaat ja hilisem juht on keegi, kelle varasema tööandja võimalikke patte menetleb maksuamet?
End kerib lahti kohati uskumatuna tunduv lugu.
Kantsleril oluline roll
Kerime loo tagasi sellesse aega, kui Jääger Olympicu juhina ning Armin Karu alluvana kasiinoäris lõpetas ja riigiametniku leivale läks.
Jääger käis pärast maksuameti juhiks saamist Äripäeva raadios. Ajakirjaniku märkuse peale, et maksuamet tundub ootamatu valik, tunnistas Jääger, et pole kunagi maksuametit oma huviorbiidil hoidnud.
“Võib-olla mõned valikud on olnud mu elus juhuslikud. Maksuameti juhi konkurss käis, kui minu konkurentsikeeld hakkas lõppema,” ütles ta ja lisas, et keegi kutsus teda maksuameti juhi konkursil osalema. Kes see oli, ta ei öelnud. “Osa mu tuttavaid viitas sellele konkursile. Sellest see alguse sai.”
Maksuameti juhi määrab ametisse rahandusminister, kelleks Jäägeri ametisse määramise ajal oli Martin Helme. Äripäev proovis Helmega korduvalt ühendust saada nii kõnede kui sõnumi teel, ent tulutult.
Lisaks on oma sõna maksuameti juhi kohta öelda tippjuhtide valiku komisjonil, kuhu kuulusid toona näiteks riigisekretär Taimar Peterkop, Marika Priske ja rahandusministeeriumi kantsler, praegune Eesti Panga asepresident Veiko Tali.
Sealjuures on kantsleri roll maksuameti juhi valimisel veidi suurem kui mõnel teisel komisjoni liikmel. „Tavaliselt on ta kõige huvitatum isik tegemaks ka iseseisvat tööd kandidaatide, nende tausta ja kõige muuga, sest tema peab selle inimesega koos töötama,“ lausus komisjoni liige Priske.
Kantsler teeb ka kandidaadi valimisel ise taustatööd. Mis mahus ta seda teeb, on kantsleri enda otsustada.
Niisiis on Madis Jäägeri valimise juures üks võtmeisikuid rahandusministeeriumi kantsler Veiko Tali.
Vaid osa teadis
Veiko Tali on Jäägerist rääkides eriti kidakeelne ja ümar. Hiljem ta siiski tõdeb, et oli Madis Jäägeri valimisel ajal kursis infoga, et maksuamet menetleb Armin Karu firma HansaAssetsi maksuteemat.
Ehk siis: Talile oli teada, et maksuameti terava pilgu all on juhikandidaadi endise tööandja äriotsused ja maksuoptimeerimine koguni 20 miljoni euro ulatuses.
Tali ei vastanud selgelt, millal ta maksuameti uurimisest seoses Jäägeri endise tööandjaga teada sai. Ta ütles, et see võis olla pärast seda, kui komisjon oli juba oma otsuse teinud. Teisalt oleks ka siis saanud komisjoni uuesti kokku kutsuda ning asja arutada.

Madis Jäägeri karjäär

Sündinud 17.01.1980

August 2001 – detsember 2010 PricewaterhouseCoopers, sh juhtivaudiitor

Detsember 2010 – november 2020 Olympic Entertainment Groupis erinevatel positsioonidel

Aprill 2019 – detsember 2019 Milrem Robotics

September 2019 – detsember 2020 Ninja Solutionsi juhatuse liige

Jaanuar 2021 – september 2021 maksuameti juht

Alates 2021. aasta oktoobrist on Apollo Groupi juht

Allikas: Madis Jäägeri LinkedIn

“Tähtis on, et isik käituks professionaalselt. Kui ta näeb, et seal on potentsiaalne huvide konflikt, siis ta teab seda ja peab seda vältima,” viitas Tali, et vastutus jäi asjas Jäägeri õlule. Jääger lubas end California Maja skeemi, kuhu oli segatud ka Karu firma, menetlemisest eemal hoida, ütles Tali. Tali jäi tema selgitustega rahule. Ka viitas ekskantsler, et maksuametil on tugev sisekontrolli osakond.
Asi läheb eriti huvitavaks, kui saab selgeks, et teised komisjoni liikmed ei teadnud enda sõnul Jäägeri endise ülemuse suurest maksuasjast.
Tali ütles, et ei ole päris kindel, kas ta Jäägeri ja maksuameti uurimise võimalikke probleeme ka minister Helmega lahkas.
Riigisekretär ning komisjoni tööd juhtinud Taimar Peterkop tõdes, et dokumentides maksuameti vaidlust teemana ei kajastu. “Ma ei mäleta, et teema oleks komisjonis tõusetunud,” nentis Peterkop.
Ka Priske ei mäleta, et oleks olnud laual probleem seoses maksuameti mõne uurimisega. „Mina tahaksin seda teada, kui valin inimest oma meeskonda. Tahaksin teada asjaolusid ja selle pealt otsustada, milline risk see on. See peaks olema teada, et hiljem mingit huvide konflikti ei tekiks.“
Peterkopi sõnul saab komisjon maksuameti juhi kandidaadi maksuvaidlustest teada üksnes siis, kui keegi konkursi asjaosalistest on sellega kursis ja informeerib omakorda komisjoni.
Ka peab kandidaat ise andma kinnituse, et puuduvad asjaolud, mis välistavad tema ametisse nimetamise, lisas Peterkop.

13 kandidaadi seast parim – ainult Martin Helme jaoks

Esiti kandideeris maksuameti juhi kohalt 13 inimest, kellest teise vooru sai seitse. Lõppvoorus oli kolm kandidaati, kellest üks oli Madis Jääger. Komisjon esitas rahandusminister Helmele neist omakorda kaks, kelle valik langes Jäägeri kasuks. Sealjuures eelistas komisjon just teist ministrile edastatud kandidaati, ütles riigisekretär ja valikukomisjoni liige Taimar Peterkop. Martin Helme ei vastanud Äripäeva pöördumistele.

Ootamatud seosed
Madis Jäägeri ametiaeg maksuametis oli lühike, 2021. aasta jaanuarist kuni sama aasta septembrini. Äripäevaga rääkinud ametnikud on enamikus viidanud, et Jäägerile lihtsalt ei sobinud riigiaparaadi aeglane tempo.
Küsimusi tekitavad ka Jäägeri järgmised sammud ja valikud. Jääger asus vaid paar nädalat pärast maksuameti juhi kohalt lahkumist tööle Apollo Groupi juhina. Viimase suuromanik on Margus Linnamäe. Tema äripartner on omakorda Aare Kurist – maksunõustaja, kelle nimi tuleb välja Äripäevas eelmisel nädalal avaldatud maksuskeemis, millega Armin Karu ja teised oma miljonitele tulumaksuvabastuse kätte mängisid.
Lisaks on Kurist ja Jääger töötanud aastaid koos auditibüroos PricewaterhouseCoopers.
Priske tunnistab, et niisugused seosed tekitavad mulje huvide konfliktist. „Seosed on tugevamad kui mõne lihtsa tööandjaga.“
Madis Jäägerilt endalt ei õnnestunud Äripäeval selgitusi saada. Kui ajakirjanik küsis temalt ettevõtte California Maja kohta, püüdis ta naljatleda ja küsis vastu, kas tegu on majaga Californias. Kui ta kuulis ettevõtte nime Alfama (selle kaudu sai Armin Karu firma HansaAssets maksuvabastuse – toim), võis aga tajuda ebamugavust.
Jääger põikles küsimustele vastamisest kõrvale ning hiljem ei õnnestunud temaga kontakti saada ei telefoni, SMSi ega ka kirja teel.

Seisab omade eest kui emalõvi

Olympicu endine omanik Armin Karu ütles Delfi Ärilehele Madis Jäägeri kohta 2021. aastal nii: "Madis on täpne või pigem isegi punktuaalne, pühendunud ja stabiilne. Ka oma inimeste ehk meeskonna eest võis ta seista kui emalõvi. Jõudsime aastate jooksul ka mitu korda piike murda, tal oli sisukust oma seisukohti kaitsta ja nende eest võidelda."

Kuidas käib maksuameti juhile taustakontrolli tegemine?

Riigisekretäri Taimar Peterkopi sõnul tehakse maksuameti juhi kandidaadile taustakontroll kandidaadi nõusolekul enne ametisse määramist, ent see ei pruugi tuua välja vaidlust maksuametiga, sest taustakontrolli käigus ei tule tema sõnul välja kõik kokkupuuted riigiga. Pigem vesteldakse taustakontrolli käigus soovitajate ja endiste kolleegidega, et saada teavet isiku sobivusest konkreetsele ametikohale, ütles ta.
Riigisaladusele ligipääsu eeldava ametikoha täitmisel, nagu maksuameti juht, teeb kaitsepolitsei pärast ametikohale asumist julgeolekukontrolli, mille käigus vaadatakse isiku elukäik põhjalikumalt läbi.
“Üldiselt ma senises korralduses suurt probleemi ei näe, aeg-ajalt tuleb üksikjuhtumeid, kus tagantjärele tarkusena tõdeme, et mingi teave oleks võinud taustakontrolli käigus välja tulla,” tõdes ta.
Siiski pole see põhjuseks hakata kandidaatide kohta ulatuslikumalt isikuandmeid koguma, hindas ta.

California Maja maksuskeem

Äripäev kirjutas läinud nädalal suurest Hollandi maksuskeemist, kus osalesid mitmed Eesti esirikkad.
Eesti ettevõte California Maja ostis Hollandi firma ning sai sellega õiguse maksuvabalt välja maksta vähemalt 150 miljonit eurot dividendi. Pärast seda hakkas California Maja tükkideks jagunema ja sellega kandus laiali ka dividendi maksmise õigus.
Suurima maksuvabalt kasumi välja maksmise õiguse, kokku 95 miljoni euro ulatuses, sai California Majalt Armin Karu firma HansaAssets. Ettevõte sai selle õiguse vaid mõned kuud pärast seda, kui Karu müüs oma elutöö, Olympic Entertainment Groupi. HansaAssets teenis Olympicu müügist 136 miljonit eurot. Karu ütles, et kõik vastab seadustele.
Maksuamet tundis California Maja tehingute vastu huvi juba 2017. aastal. Sisulisem kontroll hakkas aga pihta hiljem: kohtudokumentidest selgub, et ühe skeemis osaleja, Urmas Purde firma Elysium Investi tehingute vastu tundis maksuamet huvi 2020. aasta lõpus. Samal ajal valiti maksuametile uut juhti.
Ka mitmed teised maksuskeemis osalenud on kinnitanud, et nende ettevõtteid on kontrollitud. Tõsi, pole teada, millal seda tehti, ent üksnes Elysiumi puudutava otsuse puhul võib järeldada, et teema oli maksuameti laual olnud juba mõnda aega.

"California Maja"

Äripäev avaldab "California Maja" lugude seerias lähinädalatel veel mitmeid uusi tahke.

Loe lisaks: "Eesti rikaste õnnemäng: Armin Karu keerutas kümned miljonid eurod maksuvabaks"

Seotud lood

Era- ja riskikapitali ühenduse juht: investeeringutest väljumisi napib, mure lahendamiseks pingutatakse
Investeeringute likviidsuse tagamiseks võtavad fondivalitsejad kasutusele uued strateegiad, kirjutab Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsiooni juhatuse esimees Kaari Kink.
Investeeringute likviidsuse tagamiseks võtavad fondivalitsejad kasutusele uued strateegiad, kirjutab Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsiooni juhatuse esimees Kaari Kink.
Nvidia tulemuste ärevas ootuses sulgusid USA indeksid õrnalt rohelises
Kui USA turud avanesid teisipäeval punases, siis päeva lõpuks jõudsid indeksid kergelt plussi: S&P 500 tõusis +0,27%, Dow 30 kerkis +0,2% ning Nasdaq edenes +0,22%.
Kui USA turud avanesid teisipäeval punases, siis päeva lõpuks jõudsid indeksid kergelt plussi: S&P 500 tõusis +0,27%, Dow 30 kerkis +0,2% ning Nasdaq edenes +0,22%.
Articles republished from the Financial Times
Reaalajas börsiinfo
Aastaaruande esitamine saab olla lihtne ehk rakendus, mis muudab mikroettevõtjate elu
Paljud väikeettevõtted on hädas majandusaasta aruande koostamisega. Tänavu aasta alguses kustutati äriregistrist koguni 23 000 ettevõtet, kellel oli pikem aruande esitamise võlgnevus. Väikefirmade valupunkti aitab leevendada tööriist nimega minuaastaaruanne.ee.
Paljud väikeettevõtted on hädas majandusaasta aruande koostamisega. Tänavu aasta alguses kustutati äriregistrist koguni 23 000 ettevõtet, kellel oli pikem aruande esitamise võlgnevus. Väikefirmade valupunkti aitab leevendada tööriist nimega minuaastaaruanne.ee.
Gasellid
Kiiresti kasvavate firmade liikumist toetavad:
Gaselli KongressAJ TootedFinora BankGBC Team | Salesforce
Uusi turge vallutava Eesti firma toodet jäljendavad nii hiinlased kui britid
Pärnumaal toodetud kännupuurid viisid masinatööstuse Dipperfox Euroopa kõige kiiremini kasvavate ettevõtete etteotsa, kuid ainulaadse toote menu sütitab jäljendajaid Hiinast kuni Ühendkuningriigini.
Pärnumaal toodetud kännupuurid viisid masinatööstuse Dipperfox Euroopa kõige kiiremini kasvavate ettevõtete etteotsa, kuid ainulaadse toote menu sütitab jäljendajaid Hiinast kuni Ühendkuningriigini.
Kunman asus juhtima oma suures kahjumis joogiveefirmat
Pudelivee tootja Haage Joogid langes eelmisel aastal 1,9 miljoni euro suurusesse miinusesse ning firma juhatusse jäi vaid selle ainus omanik Vello Kunman.
Pudelivee tootja Haage Joogid langes eelmisel aastal 1,9 miljoni euro suurusesse miinusesse ning firma juhatusse jäi vaid selle ainus omanik Vello Kunman.
Modera juht: elektriautobuumil on pidurid peal
Hoolimata rohepöördest on elektriautode nõudlus oodatust madalam ning Euroopa regulaatorid on hiinlaste lõksus, kirjutab automüügi tarkvaraettevõtte Modera tegevjuht Raido Toonekurg.
Hoolimata rohepöördest on elektriautode nõudlus oodatust madalam ning Euroopa regulaatorid on hiinlaste lõksus, kirjutab automüügi tarkvaraettevõtte Modera tegevjuht Raido Toonekurg.
Modera juht: elektriautobuumil on pidurid peal
Hoolimata rohepöördest on elektriautode nõudlus oodatust madalam ning Euroopa regulaatorid on hiinlaste lõksus, kirjutab automüügi tarkvaraettevõtte Modera tegevjuht Raido Toonekurg.
Hoolimata rohepöördest on elektriautode nõudlus oodatust madalam ning Euroopa regulaatorid on hiinlaste lõksus, kirjutab automüügi tarkvaraettevõtte Modera tegevjuht Raido Toonekurg.
DelfinGroup aktsiate avalik pakkumine: võimalus osta kasvava ettevõtte 8,3% dividenditootlusega aktsiaid
20. mail 2024 algas Läti finantstehnoloogiaettevõtte DelfinGroupi aktsiate avalik pakkumine. Baltimaade investorid saavad soetada kuni 26,4% DelfinGroupi aktsiatest 12,8% odavamalt võrreldes viimase kolme kalendrikuu keskmise aktsiahinnaga. Avalik pakkumine on suurim võimalus investeerida kasumlikku, kasvavasse ettevõttesse, millel dividenditulu on üks kõrgemaid Balti börsil – 8,3%.
20. mail 2024 algas Läti finantstehnoloogiaettevõtte DelfinGroupi aktsiate avalik pakkumine. Baltimaade investorid saavad soetada kuni 26,4% DelfinGroupi aktsiatest 12,8% odavamalt võrreldes viimase kolme kalendrikuu keskmise aktsiahinnaga. Avalik pakkumine on suurim võimalus investeerida kasumlikku, kasvavasse ettevõttesse, millel dividenditulu on üks kõrgemaid Balti börsil – 8,3%.
Setod protestivad: Koidula piiripunktis ootab sadu veokeid, riik tahab selle aga ööseks sulgeda
Riigi plaan sulgeda Koidula piiripunkt öiseks ajaks on Setomaa vallajuhid tigedaks ajanud, kirjutab Logistikauudised.
Riigi plaan sulgeda Koidula piiripunkt öiseks ajaks on Setomaa vallajuhid tigedaks ajanud, kirjutab Logistikauudised.