12. detsember 1995 kell 22:00

Hansapank kaotas Roosele

Tallinna ringkonnakohtu tsiviilkolleegium tuli järeldusele, et apellatsioonikaebuse väited ei saa olla linnakohtu otsuse tühistamise aluseks. Kohtukolleegiumi arvates on õiged nii otsuses sisalduv hinnang uuritud tõendite kohta kui sellest tulenevad kohtulikud järeldused. Otsus on piisavalt mo-tiveeritud.

Linnakohtu otsusega mõisteti Hansapangalt Enn Roose kasuks 9710 krooni. Roose oli pannud jaanuaris Hansapanka tähtajalisele kontole 200 000 krooni. Ta katkestas lepingu kolme nädala pärast ning polnud hiljem rahul deposiithoiuse ennetähtaegse lõpetamise puhul arvutatud teenustasu suurusega.

Tähtajalise hoiuse lepin-gu järgi on Roose sõnul teenustasu võimalik maha arvestada ainult makstava intressi pealt (kõnealusel juhul 844 krooni). Pank rakendas aga tema teatel vähendatud intressimäära ja arvestas 0,015% teenustasu maha nii intresside kui hoiuse summa pealt. Kohtuotsusega tagasimaksmisele kuuluv 9710 krooni oligi vahe, mis hoiuselt alusetult maha arvestati.

«Hansapangal oli õigus lepingu ennetähtaegse lõpetamise korral pidada hoiuse summast kinni teenustasu,» märkis apellatsioonikaebuse koostanud Hansapanga jurist Anne-Riin Kütt. ÄP

Hetkel kuum