14. detsember 1995 kell 22:00

Käivitus UHTpiima liin

Äripäev (8.12.1995) avaldas Raul Kalevi artikli «Paides käivitus «surnud piima» liin», mis annab ülevaate Paide piimakombinaadis kasutatavast UHT-tehnoloogiast. Autor on kasutanud minult saadud infot, mida on aga edastanud vastupidiselt minu öeldule ja mõeldule.

Ma ei ole üheski inter- vjuus Kalevile väitnud, et Skandinaavias nimetatakse UHT-piima «surnud piimaks» tähenduses, mida Kalev edastas. UHT-tehnoloo-gia kujutab endast piima töötlemist kuni ca 140 °C ja seda 2--5 sekundi jooksul. UHT-tehnoloogia abil piima töötlemine võib muuta piima maitse sarnaseks keedetud piimaga. Selline maitse muutumine ei saa olla vastupidiselt artiklis väidetule aluseks UHT-piima nimetamisele «surnud piimaks».

Ebaõigesti on edasi antud info UHT-piima tootmise kohta Rootsis. Arla kui Rootsi suurim piimatööstus (omab 60% Rootsi turust) toodab UHT-piima ja seda põhiliselt kasutamiseks muude piimatoodete valmistamisel alusainena. Õige on, et Skandinaavias ei tarbita UHT-piima tavaliselt joogipiimana, ent artiklis märgitud andmed selle tarbimise mahu kohta Rootsis ei pärine minult. Vastupidiselt Kalevi artiklis toodule ei ole mina «ka möönnud», et UHT-piima tootmisel kasutatakse läänes ära piima ülejääk, mis enamjaolt on kõlbmatu tavakasutamiseks. Minu väide oli, et UHT-piima suures mahus joogipiimana tarvitatavates maades Saksamaal ja Prantsusmaal võib tooraine kvaliteet kõikuda ja et kasutatakse näiteks piima, mis on varem läbi kuumutatud, kuna UHT-tehnoloogia võimaldab seda. See aga ei tähenda, et kasutataks kõlbmatuid jääke.

Mind paneb tõepoolest imestama UHT-piima tootmine toorainedefitsiidi ajal, sest praegusel ajal ma leian, et toorainet ei ole küllaldaselt, ent ma kommenteerisin ka Kalevile, et mul puudub täpsem ülevaade Paide piimakombinaadi kavatsustest. Nii võib Paide piimakombinaat kasutada UHT-piima mitte ainult joogipiimana Eestis turustamiseks, vaid ka selle ekspordiks Venemaale või teiste UHT-piima sisaldavate toodete arendamiseks. Mis puutub artikli üldisesse tooni, siis hämmastab mind, et ühe ettevõtte uue tootmisliini käivitamisega seonduvalt on uut toodet palutud kommenteerida vaid konkurentidel. Objektiivse pildi saanuks lugeja, kui lisatud oleks ka Paide piimakombinaadi asjakohane info.

Inga Marand,Arla Eesti AS

Hetkel kuum