14. detsember 1995 kell 22:00

Otsustusvõimetus kukutas direktori

Teede- ja sideministeeriumi kantsleri Ruth Martini kinnitusel tehti lennuameti peadirektorile Matile Iilale ettepanek töölt lahkuda, kuna endisel peadirektoril oli tõsiseid raskusi töödistsipliiniga. «Rohkem ma praegu ei ütleks,» lisas ta.

Mati Iila väitel on aga lennuameti sisemistest vastuoludest johtuvalt kantsler Martinile ette söödetud valeandmeid. Iila ütlusel on vastuolud tekkinud eelmise valitsuse suutmatusest ja praeguse tahtmatusest otsustada lennuameti reorganiseerimise käigus lennujuhtimise ja koordineerimisega tegeleva Eesti Lennuliiklusteenistuse ASi loomist. «Lennuametis tekkis kaksikvõim, kus peadirektori asetäitja Jaan Tamme suund oli arendada ettevõtte poolt ja minul riiklikku poolt. Kuna reorganiseerimine venis, muutusime teine-teisele segavaks,» rääkis Iila. Tema sõnade kohaselt pole riigil selgelt ettekujutust, mida soovitakse, ja samas ei ole soovid kooskõlas ka seadusandlusega.

Kuna riik pole mõistnud lennuohutuse tähtsust ja reforme pole ellu viidud, on inimesed lennundusest lahkumas, ütles Iila. Peale tema on kirjutanud lahkumisavalduse ka kaks lennuameti osakonnajuhatajat. Iila lisas, et rahulolematus on levimas ka lennudispet?erite seas, kes on lubanud pöörduda rahvusvaheliste lennuorganisatsioonide poole.

Mati Iila ei osanud nimetada oma edasisi plaane, kuid ei välistanud võimalust, et jätkab tööd lennuametis madalamal ametikohal. «See on aga vastuolude tõttu väga keeruline,» lisas ta.

Ruth Martin ei soovinud nimetada võimalikku Iila järeltulijat. «Läbirääkimised käivad ning ma ei soovi praegu kommenteerida, kuidas ja kellega, kuna lennuameti näol on tegemist meie valitsemisalas oleva strateegiliselt väga olulise ametiga,» lausus Martin.

Hetkel kuum