9. jaanuar 1996 kell 22:00

Kui pikka iga ennustate valitsuskoalitsioonile?

Momendil ei näe ma koalitsioonile min-gisugust ohtu. Kui eelmine koalitsioon lagunes, olid neil võrreldes praeguse koalitsiooniga küll sarnased vastuolud, kuid selline situatsioon ei ole tekkinud täna, vaid hoopis varem. Pean ütlema, et me peame veel reformierakonnaga läbi-rääkimisi. Kui seal oleme läbi rääkinud, siis võin rohkem öelda, aga praegu me küll ei näe mingit väga suurt ohtu. See, kas valitsus peab vastu järgmiste korraliste valimisteni, on spekulatiivne küsimus. Olukorrad ja asjad võivad muutuda ja täna võime ainult seda öelda, et praegune koalitsioon püsib koos.

Tuleb eristada täielikku lagunemist ja teatud muudatuste tegemist. Muudatusi ennustan ma suhtelises lähitulevikus. Poliitikas kehtivad ka ju teatud loo-dusseadused ja niisugused vastuolud, erinevad vaated põhimõttelistele küsimustele, nagu selles valitsuskoa-litsioonis praegu on, ei saa lihtsalt kaua kesta. De facto -- vähemusvalitsus täna juba tegutseb ja kui sealt lahkub üks või teine osa, siis sellega formaliseeritakse vaid tegelik olukord.

Praeguse valitsusjuhi ja koalitsiooni kukkumist ma lähitulevikus küll ei ennusta. Igatahes sellel aastal ja niisugusel kujul püsib koa-litsioon vähemalt kohalike omavalitsuste valimisteni.

Sellele valitsusele en-nustasin ma kunagi aasta aega, aga see minu poolt välja pakutud tähtaeg oli väga ligikaudne ja ega siin eriti pikki põhjendusi ja kalkulatsioone taga ei ole. Praegu on olukord selline, et võib oodata igasuguseid üllatusi. Ma usun, et vähemasti ühes võib kindel olla -- korraliste valimisteni nad küll välja ei vea.

Kogu selle küsimuse juures on minu meelest veel üks oluline faktor -- kuidas valijad Toompeal toimuvast aru saavad. See, mis ümberringi toimub, jõuab alati pärale teatud inertsiga. Hetkel puudub mul küll täiesti selge pilt -- see, et mõnede poliitikute populaarsus lan-geb, on veel eelmise valitsuse teene. Ja tõmmata praegu Eestis valimised vägisi kaela ei ole tark kogu ühis-konna arengu mõttes.

Ma ennustaksin koa- litsioonile pikka iga. Loodan, et Eesti poliitika saab olema stabiilsem. See, mis praegu on koalitsioonipartnerite vahel toimunud, on lihtsalt jõukatsumine. Usun, et istutakse laua taha ja kõneldakse keerulised asjad selgeks. Vastasel juhul võib tekkida ettearvamatu ebamäärane situatsioon. Ma ei arva, et nad sellises koosseisus jõuavad kohalikele valimistele, aga nad võiksid niikaua koos olla, et suudaksid midagi ära teha.

Meil ei ole kõik omandiga seotud ja omandisuhteid korrastavad protsessid lõppenud. Pean silmas maareformi lõpetamatust. Kui lähiajal suhted maaga ja seoses sellega ka inimestevahelised suhted paratamatult muutuvad, siis muutub kindlasti ka jõudude paigutus poliitilisel maastikul.

Hetkel kuum