13. veebruar 1996 kell 22:00

N-Terminaal käib kohut Eesti Raudteega

Praegu on kohtumenetluses kolmteist N-Terminaali hagiavaldust Eesti Raudtee vastu. N-Terminaal leiab, et Eesti Raudtee on süüdi diislikütuse tarnete puudujääkides.

Juba pikemat aega on N-Terminaal tuvastanud, et tema kütusemüüja tarned Venemaalt ei ole täismahulised. Kütuse puudujäägid on ulatunud ühe saadetise puhul rahalises väljenduses 10 000--60 000 kroonini. Sellest johtuvalt esitas N-Terminaal eelmise aasta jooksul Tallinna linnakohtule 13 hagiavaldust Eesti Raudtee vastu leides, et süüdi on transpordifirma. Kõik need hagid on praegu ka menetluses, mõned neist juba ringkonnakohtus.

Eesti Raudteed ja Venemaa Raudteed seovad lepingud, ka seovad kumbagi poolt rahvusvahelised veonduskokkulepped. See tähendab, et kahte riiki läbivate vedude puhul vastutab Eesti Raudtee enda ja ka Venemaa Raudtee töö eest. Kui kõik saatedokumendid ja tollitõkendid on korras, oleks loogiline tarnete alakaalulisuses süüdistada saatjat ehk kütusehankijat. N-Terminaal ei ole seda teinud, kuigi kõigil juhtudel on diislikütuse hankija üks ja sama Vene firma. Kui kohtuotsused langeta-takse Eesti Raudtee kahjuks, võib too alustada Venemaal kohtuprotsesse N-Terminaali koostööpartneri vastu. ÄP

Hetkel kuum