19. veebruar 1996 kell 22:00

Lühiuudised

Riigiprokuröri asetäitja Alar Kirs ütles, et prokuratuur otsustas eile taotleda õiguskantslerilt kriminaalsüüdistuse esitamist riigikogu liikmele Heiki Kranichile. «Tema süü on meie arvates tõestatud,» väitis Kirs.

Õiguskantsler peab kümne päeva jooksul otsustama, kas ta teeb ettepaneku riigikogule, kellel on õigus parlamendiliikmelt saadikupuutumatus ära võtta. Alles riigikogu positiivse otsuse korral saab prokuratuur õiguse süüdistus esitada ja Kranich kriminaalvastutusele võtta. Saadikupuutumatuse äravõtmiseks peab nõusoleku andma riigikogu.

Keskuurimisbüroo korraldatud uurimise andmeil oli Kranich Lääne-Eesti Panga Haapsalu filiaali juhatajana sekkunud mitme omavahel tülis olnud firmade rahaülekannetesse. Kahju suurus ulatub ligi 3,4 mln kroonini.

Praegu täiendab Heiki Kranich oma teadmisi USAs. Enne ärasõitu tutvus ta Lääne-Eesti Panga revideerimise vaheaktiga, mille alusel keskuurimisbüroo taotlebki parlamendiliikme vastutusele võtmist. ÄP- BNS

Finnairi peadirektor Antti Potila ütles esmaspäeval, et Finnair ei ole teinud pakkumust Estonian Airi enamusaktsiate suhtes; samas ei vastanud ta, kas Soome lennukompaniil on huvi vähemusaktsiate vastu.

Erastamisagentuur kuulutas riikliku lennukompanii Estonian Air erastamise aktsiakapitali 66% laiendamise teel välja jaanuaris. Erastamiskonkurss peab lõppema 25. mail. BNS

Hansa Investeeringud peab läbirääkimisi Eesti Hoiupan-ga aktsiate noteerimise üle Helsingi OTC või maaklerinimekirjas. Hansa Investee-ringute juhatuse esimees Joakim Helenius ütles, et noteerimine võib saada korraldatud juba aprilliks. «Ootame panga ametlikke auditeeritud eelmise aasta tulemusi,» märkis ta.

Heleniuse sõnul on Hansa Investeeringutel kontakt mitme Balti kompaniiga, kes on huvitatud oma aktsiate noteerimisest Helsingi börsil. Ta ei soovinud firmasid veel nimetada, kuna nad ei ole oma soovi ametlikult kinnitanud.

Eelmisel aastal korraldas Hansa Investeeringud Eesti suurima kommertspanga Hansapanga aktsiate noteerimise Soome maaklerinimekirjas. Hansa Investeeringud loodab, et Helsingi börsil noteeritud Balti firmade arv suureneb tulevikus veelgi, lisas Helenius.

Kuigi investeerijad on huvitatud suurtest Balti kompaniidest, võtab palju aega, enne kui kohalikud väärtpaberibörsid muutuvad tõeliselt likviidseks, rääkis Helenius. Lahendusena näeme Balti firmade aktsiate noteerimist Helsingis, märkis ta.

Helsingi börsil loodava Balti nimekirja loomine sõltub Helsingi väärtpaberibörsi asepresidendi Juha Kaiponeni sõnul Balti firmade otsusest.

Kaiponen lisas, et Eesti poolelt on märgata väga suurt huvi eraldi Balti nimekirja loomise vastu.

Vajaduse luua Balti riikide firmade eraldi nimekiri tingis Kaiponeni sõnul paljude välisinvestorite soov kontakteeruda Balti firmadega Soome kaudu. BNS

Pankrotistunud LMRA Holdingu vara müügist laekunud summa jaotamise ettepaneku suhtes kuulutab Tartu linnakohus otsuse välja 29. veebruaril.

LMRA Holdingu pankrotihaldur Arno Mägi ütles, et peaaegu kogu ettevõtte vara on maha müüdud, sellest on laekumas 13,7 mln krooni.

Eelmise aasta lõpus müüsid pankrotihaldurid 2 mln krooni eest LMRA-le kuuluva Raadi kompleksi, mille tulemusel muutus esialgne vara jaotamise ettepanek eesõigusega võlausaldajatele. Mägi sõnul saab Hansapank 27,5 ja Ühispanga Võru filiaal 2,5%. Põhja-Eesti Pangale broneerivad pankrotihaldurid 69,9% jaotamisele kuuluvast rahast. Mägi ütles, et kui PEPi ja Moskva firma Viamond kohtuvaidlus eesõigusnõude loovutamise asjus laheneb panga jaoks positiivselt, siis saab oma raha kätte ka PEP. LMRA Holdingu pankroti kuulutas kohus välja 1994. a 5. detsembril. BNS

Täna tuleb Tallinna linnakohtus arutusele RASi Liviko hagi vahendusfirma ASi Roman & K vastu. Nõude suurus on 1,67 mln krooni, mis koosneb mitu aastat tagasi maksmata jäetud arvetest ja viivistest.

Krediidiinfo andmeil on Roman & K ühes Tallinna korteris registreeritud 300kroonise aktsiakapitaliga firma, mille põhitegevusala on toitlustamine ja kaubanduslik vahendustegevus. Võlgnevusi maksuametile ei ole, firma pole ka käibemaksukohuslane.

Majanduspolitseil on samas andmeid, et ASi Roman & K rekvisiite on kasutatud võltsitud dokumentide vormistamiseks, millega seoses algatati 1994. aasta suvel kriminaalasi. Kõigi eelduste kohaselt on Livikol vähe eeldusi oma raha tagasi saada. ÄP

Täna kirjutavad Tartu ülikooli rektor Peeter Tulviste ja ASi Hermann Reisid juhatuse esimees Arvi Karotam alla Hermann Reiside reisistipendiumi välja andmise lepingule.

Karotami sõnul on ülikool olnud juba kaks aastat Hermann Reiside alaline klient, seetõttu otsustas reisibüroo asutada reisistipendiumifondi, kust tudengitel on võimalik taotleda stipendiumi välisriikidesse õppe- ning seminarireisidele sõiduks. Reisistipendiumi hakkab jagama ülikooli moodustatud komisjon, mis töötab välja ka stipendiumi taotlemise eeskirja. Hermann Reisid kohustub ülikoolile garanteerima soodsamad reisipakkumused. ÄP

Tarbijahinnad tõusevad veebruaris Eestis veidi vähem või sama palju kui jaanuaris, ennustab Eesti Pank.

Sesoonne tegur põhjustab veebruaris Eesti Panga hinnangul tarbijahinna 0,6protsendilise suurenemise.

Eesti konjunktuuriinstituudi eksperdid eeldavad, et kõige rohkem, 5--8%, kallinevad liha ja lihatooted. Piim ja piimatooted, või, munad ning leib ja leivatooted lähevad prognoosi kohaselt 2--5% kallimaks.

Üheks mõjukamaks hinnatõusu komponendiks kujunevad veebruaris Eesti Panga hinnangul eluasemekulud. Näiteks tõusis veebruaris Tallinna kesklinnas munitsipaalomandis olevate korterite üüritariif keskmiselt 17%. Veebruaris kasvas oluliselt ka vee- ja kanalisatsiooniteenuste hind -- Tallinnas 63%. Prügiveotariifid tõusid Tallinnas 26%.

Linnaliinide bussipiletite hinnad kasvasid Tartus ja Pärnus 33--67%, märgib Eesti Pank. BNS

1. veebruari seisuga oli Eesti autoregistris arvel 485 369 sõidukit.

Sõiduautosid oli autoregistri andmeil arvel 384 743, neist 89% kuulus eraisikutele. Veoautosid oli arvel 66 078, busse 6984, haagiseid 24 292 ja mootorrattaid 3272.

Kaks kolmandikku arvel olevatest sõidukitest on vanemad kui kümme aastat.

16% sõidukitest on 8--10 aastat ja 15% 3--8 aastat vanad. 44% sõiduautodest on registreeritud Harju maakonnas. Järgnevad Tartu, Ida-Viru ja Pärnu maakond. BNS

Hetkel kuum