21. veebruar 1996 kell 22:00

Keskjaama võimalustega telefon

DeTeWe (Deutsche Telephonwerke AG & Co) uuel digitaalsel DECT-standardil töötaval traadita telefonil VariTel on funktsionaalsed võimalused, mis seni on kuulunud ainult telefonikeskjaama juurde. Loomulikult tagab VariTel kasutajale ka traadita telefoni mobiilsuse ning hulga lisafunktsioone. See kokku moodustab paindliku sisesüsteemi, mis on abivahend tänapäeva bürootöös.

VariTeli võib kasutada ühe mobiiltoruga traadita telefonina või kuni 10 mobiiltoruga süsteemina. Kõigilt süsteemis töötavatelt mobiiltorudelt on võimalik nii linna- kui ka siseside. Ühelt mobiiltorult vastu võetud linna-/sisekõnet saab vajaduse korral suunata mõnele teisele mobiiltorule või helistaja ootesse pannes konsulteerida teise abonendiga. Juhul kui firmas on konkreetsele telefonikasutajale ette nähtud liinide kasutamise piirid, saab seada sisse mobiiltorudele väljahelistamise piiranguid, samuti võib iga kasutaja oma aparaadi koodi abil «lukku» panna.

Kuna DECT-standardi traadita telefonide leviulatus on piiratud avamaastikul ca 300 meetriga ja ehitistes olenevalt tingimustest ca 50 meetriga, saab VariTeli baastugijaamaga leviala suurendamiseks ühendada vastavalt vajadusele kuni 300 meetri kaugusele lisatugijaama. Lisatugijaama ühendamisega suureneb mobiiltorude tööpiirkond, kahekordistuvad sisemised ühendusteed (kuni kuus sisemist ühendust korraga) ning tekib võimalus liita täiendavalt teine linnaliin. Mobiiltoru üleminek ühe tugijaama levipiirkonnast teise toimub automaatselt -- kasutaja jaoks märkamatult, levipiirkonnast väljumisel kõne ajal ei katkestata seda kohe, vaid eelnevalt hakkab toimima vastav häiresignaal torul.

VariTeli tugijaama saab sõltumatult mobiiltorude akulaadijatest paigaldada horisontaalpinnale või seinale. Mobiiltoru on varustatud klaviatuuri kaitsva klapiga, milles on kõnemikrofon, ja 16kohalise ekraaniga, millelt on näha ka aku laetuse indikatsioon. Aparaadil on lisaks numbriklaviatuurile R-klahv suunamiseks, vaheküsimisteks jne.

Hetkel kuum