21. veebruar 1996 kell 22:00

Rohumäe ehitab uut Dvigateli

Intervjuu ASi Dvigatel peadirektori Olev Rohumäega

Tootmistegevuseks on vajalikud inimesed olemas. Iseasi kuidas nad on valmis Dvigateli arenguga kaasa tulema. Samas ei saa meeskond kunagi olla areneva ettevõtte juures lõplik.

Üks asi, mida siin seni polnud, kuid mida tuleb arendada, on aktiivne toodangu müük. Kuna möödunud aasta jooksul ei olnud teada, mis Dvigatelist saab, kellele ta kuuluma hakkab jne, võeti vastu vaid tellimusi, mis siia tulid, ise juurde ei otsitud.

Nüüd tuleb korraldada aktiivne müük.Tuleb luua müügivõrk, panna müügiga tegelevad inimesed paika nii, et igale neist jääks mingi turuosa. Ühed korraldavad äriasju näiteks Saksamaaga, teised Skandinaaviaga, kolmandad Eesti siseturuga. Me peame ise endele uusi partnereid otsima, mitte ootama.

Teiseks tuleb teha tööd, et suudaksime tellimuste täitmise garanteerida.

Tegelikult on Dvigateli töötajate ettevalmistus väga hea.

Tehti ju N Liidu ajal põhiliselt kahte asja, täideti aatomielektrijaamade ja kosmosetehnika tellimusi. Selleks oli töötajail tõsine ettevalmistus. Mitmetasandilised kontrollid olid kohati kõrgemad kui Euroopas kehtiv kvaliteedinõue ISO 9000.

Ma tahan öelda, et nõudmiste tase oli kõrge ja inimesed on teadlikud, kuidas tööd teha.

Muutunud on töösse suhtumine. Kui alustati laiatarbekaupade tootmist, hakkas tööline lõdvalt töösse suhtuma. See ei olnud enam energeetika ega kosmos, millele toodeti. Dvigateli probleem ongi inimeste töösse suhtumises ja see puudutab inimesi kõikidelt töö- ja juhtimistasanditel selles ettevõttes.

Ma arvan, et struktuur peab muutuma. Siin pole midagi salata.

Otsese tootmisega seotud inimesi, kes loovad produkti, mida müüa, on meil ikkagi vähe, võrreldes sellega, kui paljud tegelevad administratiivsete ülesannetega.

Meil on praegu palgavõlgnevus 5,6 mln krooni. Mõned palgad on maksmata möödunud aasta augustist. Ettevõtte endise ja praeguse direktori ning ametiühingu usaldusmehe vahel on sõlmitud palgamaksmise kokku-lepe. On koostatud graafik palkade tagantjärele maksmise kohta.

See on kõigi kaua erastamisel olnud ettevõtete probleem. Erastamisagentuuri ja ükskõik millise huvitundja jaoks väljastati ettevõttest informatsiooni .

Inimesed, kes on juhtkonnas, analüüsigrupis ja ka muud ametnikud olid kõik hõivatud, et anda välja informatsiooni erastamiseks, saneerimiseks jne. Otseselt tootmise juhtimisega ei olnud kellelgi aega tegelda.

Ei olnud aega vaadata, kuidas rahad laekuvad. Võeti vastu küll tellimusi, et töötajad oleks hõivatud, kuid maksude laekumise üle ei olnud tugevat kontrolli. Meil on praegu debitoorseid võlgnevusi ja seda ka firmadelt, kes on praegu pankrotis.

Lõpuks oligi olukord, et inimesed tegid oma töö ära, kuid raha tellijailt ei saadud.

Minu arust tuleb küsimustele läheneda mõistusega. Kui meil näiteks ongi inimesi, keda me ei saa tellimuse täitmisel kasutada, proovime selgeks teha nende inimeste motivatsiooni Dvigatelis ja vaadata, kuidas nad saavad ettevõttele kasulikud olla.

Esmalt on vaja siiski ära kasutada inimesed, kes meil juba olemas on. Välja sõelutakse ilmselt need, kellel on elementaarsed distsipliiniprobleemid.

Ma ei usu, et meil tekib probleeme tööliste vallandamisega ja seega ka ametiühinguga. Tootmine Dvigatelis ei ole ju täielikult hõivatud. Kui meil tootmismahud suurenevad, siis ilmselt tuleb inimesi tööle juurde võtta.

Vähem kui keskmine tööline Tallinnas. 2000 krooni ümber.

Tippjuht ettevõttes peab tegelema ettevõtte arendamisega, mitte selle käigus hoidmisega. Rakvere lihatööstusel, millel oli tolle aja kohta hea tehnika, kuid aegunud tehnoloogia, oli vaja areneda, mitte loorberitel puhata.

Tollane taustsüsteem ei võimaldanud tehast edasi viia. Selline asjade käik ei sobinud minu iseloomuga.

Keegi ei pakkunud nendes mulle kohta.

Ei otsinud.

Üks projekt, mille me käima lükkasime, kuid mis veel eriti suurelt ei tööta, on seotud Kohtla-Järve kaevanduste juures paekivi töötleva firmaga. Projekti suuremas mahus käivitamiseks oleks vaja olnud täiendavaid vahendeid.

Tegelesime ka Kunda sadamaga. Tahtsime transiidiga tegelda, kuid Venemaa ja Mongoolia partneritega läksime alt.

Dvigateli tuleb vaadata nagu Andres vaatas Vargamäed. Tuleb näha mitte seda, mis ta on, vaid mis tast saab. Dvigatel on huvitav ja arenguruumiga objekt.

Siiamaani ei ole keegi nii öelnud.

Hetkel kuum