27. veebruar 1996 kell 22:00

Lühiuudised välismaalt

Euroopa Liit otsustas esmaspäeval jätta jõusse keelu, mille kohaselt ei ole lubatud Ameerika Ühendriikidest Euroopasse importida hormoonpreparaatide abil kasvatud liha ning seda vaatamata Ühendriikide poolt maailma kaubandusorganisatsioonile (WTO) esitatud kaebusele.

Ühendriigid, keda toetasid Kanada, Austraalia ja Uus-Meremaa, esitasid 26. jaanuaril WTOsse kaebuse, milles väideti, et ELi impordikeeld ei ole teaduslikult põhjendatud ning et hormoonidega liha ei kahjusta inimese tervist. REUTER-BNS

USA president Bill Clinton kavatseb vastuseks kahe tsiviillennuki allatulistamisele rakendada Kuuba vastu nii poliitilisi kui majanduslikke meetmeid.

USA administratsiooni tundmatuks jääda soovinud ametnike teatel lubas Clinton toetada valminud seaduseelnõusid, mis tugevdavad survet Fidel Castro kommunistlikule valitsusele, taotlevad rahvusvahelist hukkamõistu Kuuba tegevusele, piiravad t?arterreise saarele ning otsivad võimalusi intsidendi ohvrite perekondade toetamiseks.

Kuuba ähvardab vastuabinõudega ning kinnitab jätkuvalt, et laupäeval allatulistatud lennukid olid tunginud Kuuba õhuruumi. REUTER

Leedu president Algirdas Brazauskas toetab Leedu rahaseaduse parandust, mis näeb ette liti kursi fikseerimise kuni 1. jaanuarini 1999.

Intervjuus Leedu raadiole kinnitas president, et see samm tagaks kindluse nii pankuritele, investoritele, hoiustajatele kui ärimeestele. Mullu vastu võetud välisinvesteeringute seadus ei ole presidendi sõnul investoritele kuigi soodus ning vajaks põhjalikku ümbertöötamist. ELTA-ETA

Eelmise aasta detsembris suletud Leedu aktsia-innovatsioonipank esitas Leedu Pangale ning parlamendi rahandus- ja eelarvekomiteele oma restruktureerimiskava.

Maailmapanga ja IMFi missioon soovitas jaanuaris innovatsioonipanga ja Litimpeksi ühendada, mis läheks maksma 325 miljonit dollarit ja pidi tagatama valitsuse väärtpaberitega. Innovatsioonipanga arvates kujutab nimetatud kava liigset koormat riigieelarvele.

«Pangaoperatsioonide taastamisel ei tule toetuda mitte riiklikele vahenditele, vaid erakapitalile,» öeldakse restruktureerimisprogrammis, kus soovitatakse nullbilansi mudelit, mis lubaks firmadel sooritada oma arveldusi kasumifondi limiidi piires ilma külmutatud aktivatele tuginemata.

Innovatsionipank soovitab ühtlasi anda oma halb laenuportfell koguväärtuses 200 miljonit litti (ligi 600 miljonit krooni) üle spetsiaalsele problemaatilisi pangavahendeid haldavale firmale. REUTER-ETA

Venemaa hoiupank saab allkirjastatud lepingu kohaselt Euroopa rekonstruktsiooni- ja arengupangalt (EBRD) 100 miljonit dollarit laenu.

Laen on arvestatud kolme ja poole aasta peale ning see on mõeldud Venemaa erastatud ja erastatavate ettevõtete toetamiseks.

EBRD presidendi Jacques de Larosiere' sõnul on need vahendid mõeldud Venemaa rangete majandusreformide toetamiseks ning Venemaa hoiupank on de Larosiere' arvates parim vahendaja väikeste ja keskmiste ettevõtete toetamisel ka riigi kaugemates piirkondades. ITAR-TASS-ETA

Läti rahandusministeeriumi väitel on viimasel ajal rahandusminister Aivars Kreitussi vastu ajakirjanduses ettevõetud rünnakud seotud ilmselt ministri sooviga kehtestada kord alkoholitoodete ja naftasaaduste turul.

Ministeerium väidab, et selle kampaania põhilised initsiaatorid on nii impordi kui jae- ja hulgikaubandusega tegelevad ringkonnad, kes on alkoholi- ja naftasaaduste turul valitsenud kaose ajal lõiganud suuri kasumeid. LETA-ETA

Euroopa komisjon teatas, et on oluline kaitsta keskkonda ja liberaliseerida maailmakaubandust, kuid nende eesmärkide saavutamiseks ei ole mõistlik kasutada niinimetatud ökotolle nende riikide impordi suhtes, kus ei järgita keskkonnakaitsestandardeid. REUTER-BNS

Hetkel kuum