20. märts 1996 kell 22:00

Leedu kriisipankade saatus lahtine

Aprillis alustab Leedus tööd maailmapanga missioon, mis kontrollib, kui reaalne on pankade restruktureerimise kava, mis koos valitsusega koostati selle aasta jaanuaris.

?arkinas märkis, et maailmapanga missiooni eel aprilli algul peaks selguma, mis osa hoiustajate külmutatud rahast saab muuta aktsiateks, kui palju uusi investeeringuid õnnestub pankadel saada ja missugust riiklikku abi nad vajavad.

Leedu keskpanga pressisekretär ütles, et maailmapanga esindaja Balti riikides Lars Jeurling, selle panga nõunik Leedus Peter Modeen ja IMFi esindaja Leedus Domenico Fanizza tundsid huvi Leedu aktsia-innovatsioonipanga, Litimpeksi ja Vakaru panga aktsionäride otsuste vastu.

Varasem pankade restruktureerimiskava näeb ette pangad 1. juuliks riigistada ja moodustada neist Ühispank. Kava maksumus on 1,3 miljardit litti, millest 200 miljonit litti lubas anda maailmapank.

Kolme finantsraskustes Leedu panga aktsionärid otsustasid reedel aktsiate nimiväärtust ja seega ka aktsiakapitali järsult vähendada.

Litimpeksi aktsiakapital vähenes 39,3 miljonist litist 24,2 miljoni litini. Panga 31. detsembrini 1995 registreeritud aktsiate nimiväärtus vähenes kümme korda -- kümnest litist ühe litini.

Aktsia-innovatsioonipanga (LAIB) kapital vähenes 42,1 miljonist litist 4,21 miljoni litini. Kõikide LAIB aktsiate väärtus langes samuti kümme korda.

Vakaru panga aktsiakapital vähenes 35 miljonilt litilt 10,5 miljonile litile. Aktsiate nimiväärtus vähenes 3,3 korda.

Pangad tegid otsuse Leedu kommertspankade seaduse järgi, mis nõuab kapitali ümberhindamist, kui panga kahjum on kogu tegevusaja jooksul ületanud 75 protsenti aktsiakapitali nimiväärtusest.

Aktsionärid otsustasid ühtlasi pankade aktsiakapitali taas suurendada. Litimpeks kavatseb koguda 1. juuliks 10,8 miljonit litti ja suurendada aktsiakapitali 35 miljoni litini, LAIB 170 miljoni litini ja Vakaru pank 50 miljoni litini.

Kolme panga aktsionärid kiitsid heaks ka pankade tegevuse taasalustamise plaanid, mille kohaselt likvideeritakse kahjumiga töötavad filiaalid, vähendatakse kulutusi ja töötajate arvu ning palgafondi.

Pankade pankrotihaldurid loodavad, et aktsionäride otsused võimaldavad pankade tegevust normaliseerida ja sel aastal kasumiga töötada.

Litimpeks ja LAIB usuvad, et Leedu keskpank tühistab peagi mullu detsembris mõlema panga tegevusele kuulutatud moratooriumi.

Vastavalt Litimpeksi rahandustegevuse aruandele ulatus panga kahjum selle aasta 1. jaanuariks 22,8 miljoni litini. Panga kapital oli aasta algul negatiivne -- miinus 6,6 miljonit litti. Panga bilansimaht oli 264 miljonit litti, hoiuseid aga 199 miljonit litti.

LAIB kahjum oli tänavu 1. jaanuariks kasvanud 162 miljoni litini, bilansimaht moodustas 625 miljonit litti, vähenedes mullu 33 protsendi võrra. BNS

Hetkel kuum