7. aprill 1996 kell 22:00

Kui riskantne on rublaäri?

Mingeid erilisi ja suuri probleeme Venemaaga arveldamisel ei ole viimasel ajal tekkinud. Oma klientide jaoks oleme teinud arveldamise võimalikult lihtsaks. Neil pole mitte midagi muud tarvis kui omada meie pangas arvet.

Kliendil piisab enda ja partneri pangarekvisiitide teadmisest. Raha ülekandmine idasuunas käib analoogselt teiste välispankadega ükskõik millises muus riigis.

Venemaaga tegelevate ettevõtjate probleem on tavaliselt selles, et pikemaajalistel tehingutel on olulised kursiriskid. Siin me oma kliente ka nõustame, kuid enamik meie kliente omavad Venemaaga suhtlemise alal juba suuri kogemusi.

Elu on tunduvalt lihtsamaks teinud ka see, et Venemaa peab praegu hoolega kinni IMFi ettekirjutustest valuutakoridori säilitamisel. Kui see koridor peaks kaduma, siis tuleb Venemaal kiire inflatsioon ja rublakursi kukkumine.

Kellel on praegu Venemaalt mingi kogus raha saada ning kui selle laekumine toimub pärast rubla koridorist väljalaskmist, siis kannab ta kindlasti kahjusid. Samas jutud valuutakoridori kaotamise või säilimise üle on puhas spekulatsioon Venemaa lähenevate presidendivalimiste eel.

Venemaa majandusele on valuutakoridor mõjunud raskelt. Siseinflatsioon on olemas ja eksportida on järjest raskem. Surve selle koridori kaotamiseks on eksportööride poolt päris tugev.

Ega keegi Eesti ettevõtjatest rublat ei eelista. Nii palju kui võimalik püütakse saada hakkama dollari ja teiste valuutade abil. Just selleks, et rublakursiga riskeerimist vältida.

Kui aga on soov Venemaal turgu vallutada ja soodsamaid tehinguid teha, siis on reeglina rublades tehtud tehingute kasum suurem.

Vähesel määral arvel-dame ka Vene rublades, kuigi peamiselt eelistame USA dollarit.

Ligi pool aastat on rublakurssi hoitud kinni selles niinimetatud valuutakoridoris. Hetkel on rubla kurss stabiilne, kuid valuutakoridori soovitakse kaotada. See on sealsete presidendivalimiste teema. Ehk need, kellel Venemaal võim, ei lase rubla kurssi lähemal ajal vabaks, sest kui valuutakoridor peaks kaduma, siis rubla väärtus kukub kindlasti. Oluline on siis, et selle aja jooksul, mil tehingust saadud rublad konverteeritakse ümber dollariteks, rubla kurss liiga kiiresti ei langeks.

Rublaga tehingute tege-misest pole ma küll vaimustuses. Tehingud, mis me rublades teinud oleme, on olnud väga väikesed. Toodangut Venemaale müües arveldame ikkagi USA dollarites. Arveldused toimuvad mõne päeva jooksul.

Me müüme sinna oma toodangut, osta pole sealt praktiliselt midagi. Rubla kasutamine oleks siis mõeldav, kui me samas mahus midagi tagasi ostaksime. Iseasi oleks siis, kui meie pangad hakkaksid rubla normaalselt konverteerima.

Võib arvata, et kui see niinimetatud valuutakoridor ära kaotatakse, siis meie müük Venemaale mõningal määral ilmselt väheneb. Ei usu, et ta täielikult kaob.

Hetkel kuum