11. juuni 1996 kell 22:00

Täna hakkab kehtima Balti riikide transiidileping

Kuigi seni tuleb Lätis, Leedus ja Eestis täita erinevaid impordimaksude siseriikliku tagamise nõudeid, lihtsustab Järve sõnul tollidokumentide, tollipitsatite jäljendite ja tollitõkendite vastastikune tunnustamine uue lepingu alusel piiriületusformaalsusi.

Järv ütles, et transiidileping ei puuduta kaupu, millel on kaasas rahvusvaheline TIR- või ATA-märkmik. Selliste kaupade tollivormistuse kord on juba praegu lihtsam ja seetõttu see ei muutu, lisas ta.

Järv ütles transiidilepingu sisu kommenteerides, et see tähendab kaubadeklaratsiooni koos kaubaga üle tollipiiri liikumist ja selle tunnustamist siseriikliku tollidokumendi koostamise alusena teistes Balti riikides.

Tänasest lisandub eksportijale-deklarandile ja deklaratsiooni täitjale Järve sõnul kohustus lisada tollile aktsepteerimiseks esitatava kaubadeklaratsiooni komplektis lisaeksemplarid nr 4 kas ühes või kahes eksemplaris. Nende arv sõltub Järve sõnul sellest, kas kaup pärast Eestist väljaviimist läbib ühe või kahe Balti riigi territooriumi.

Kui kaup läbib Eestit transiitveosena olles pärit Soomest või Venemaalt, koostatakse selle Eestisse saabumisel transiidideklaratsioon. Ka selle deklaratsiooniga tuleb tollile esitada kaubaveodokumendi nr 4 lisaeksemplarid.

Kauba saabumisel Lätist Eestisse peab transiidilepingu kohaselt sellega kaasas olema Lätis või Leedus koostatud kaubadeklaratsiooni lisaeksemplar. Kui kauba ja dokumentide õigsuse suhtes ei teki kahtlusi ning veoki lastiruum on tõkendatud Läti või Leedu tolliplommiga, võib kaubaga koos saabunud kaubadeklaratsiooni eksemplari võtta aluseks Eesti siseriikliku transiit- või kaubadeklaratsiooni koostamisel.

Hetkel kuum