12. juuni 1996 kell 22:00

Kas kütusefirmade litsentseerimist karmistada?

Meil on raske eristada, kes on riiulifirma, kes mitte. See, kas tegemist on mõne riiulifirma või Eesti Kütusega, ei otsusta, kas ta litsentsi saab või ei. Tingimused on täpselt ühesugused.

Kõik firmad peavad meile litsentsi saamiseks esitama võrdsed materjalid. Notariaalselt kinnitatud asutamisdokumendid: põhikirja, asutamislepingu, registreerimistunnistuse. Litsentsiga nurga peal lehvitamine ei tähenda veel mitte midagi. Nii deklarandid, kes hakkavad kütusevedu deklareerima, kui ka firmad, kellele nad müüvad, peavad tundma huvi, kas maaletoojal on põhikirjas tegevusalana kütusevedu kirjas.

Me anname firmadele kahekuulisi litsentse, et mitte nendega sidet kaotada. Äriseadustik nõuab vaid, et enne kui ettevõte kantakse äriregistrisse, peab tal olema tegevuslitsents. Kui firmal on olemas tolli- ja maksuameti tõend, siis saame talle litsentsi anda.

Litsentsi andmisest keeldumisi tuleb ette päris tihti. Seda eriti seetõttu, et firmad ei vasta erinevatele keskkonnakaitse, tarbijakaitse ja kohalike omavalitsuste nõudmistele.

Seadusi on piisavalt ja neid peab täitma. Selles, et Eestis on olemas must turg ja et ta on teatud aja jooksul arenenud, on puhtalt süüdi toll. Tema ei täitnud seadusi. Litsentside saamiseks on ju vaja ka tolli nõusolekut. Mõni riiulifirma saab ajutise litsentsi ja toob kauba sisse, kui aga midagi juhtub, siis on kättesaadavad ainult suured firmad. Neile tullakse kallale, kuna nemad ei kao mitte kusagile. Riiulifirma kohta ei tea aga keegi midagi. Praegu on riigikassa tühi ja selles olukorras on hakatud otsima patuoinast.

Riiklikud firmad ei ole riiulifirmadega kindlasti mitte mingil moel seotud. Kui firma kelleltki kütust ostab, siis peaks teda huvitama ainult pakutava kauba maksumus ja kvaliteet. Firma tausta ei peaks ta uurima. Kui firma näitab litsentsi, siis peab ta olema kõik riiklikud kontrollid läbinud ja temaga tehingu tegemiseks on litsents nagu pass.

Ebaseaduslik kaup ei tohiks jõuda terminaali. Kui toll täidaks korralikult oma kohustusi, siis peaks kaup jääma piirile seisma. Ei tohi olla nii, et toll ärkab alles siis, kui mitmed ebaseaduslikud tehingud juba toimunud on.

Hetkel kuum