11. juuli 1996 kell 22:00

Sõiduki registrist kustutamisel ei jäeta numbrimärke mälestuseks

Sõiduki registrist kustutamine tähendab sissekannet registrisse, kui sõiduki omanik lahkub alaliselt Eestist koos sõidukiga või sõiduk võõrandatakse väljapoole Eestit, samuti ka juhul, kui sõiduki kasutamisest loobutakse või sõiduki kasutamine keelatakse.

Kui sõiduki omanik lahkub alaliselt Eestist koos sõidukiga või kui sõiduk võõrandatakse väljapoole Eestit, siis kustutatakse sõiduk registrist, tagastatakse registreerimismärgid (-märk) ARK büroole, registreerimistunnistusele tehakse samas vastav sissekanne ja väljastatakse transiitmärk sõiduki väljaviimiseks.

Antud juhul tuleb sõiduk esitada ARK büroole sõiduki VIN-koodi (tehasetähise) õigsuse ja dokumentidele vastavuse kontrollimiseks. Samuti peab esitama kehtiva liikluspoliisi ja kviitungi sõidukimaksu tasumise kohta (kui see on kehtestatud).

Sõiduki registrist kustutamisel seoses selle võõrandamisega väljapoole Eestit tuleb esitada ka võõrandamist tõendav dokument.

Kui sõiduki kasutamisest loobutakse või selle kasutamine keelatakse, tagastatakse ARK büroole sõiduki registreerimismärgid (-märk) ja registreerimistunnistus. Sellisel juhul liikluspoliisi ei nõuta, küll aga peab olema tasutud sõidukimaks, kui see on kehtestatud.

Juhul, kui soovitakse müüa sõiduki kere või raami, tuleb sõiduk esitada ARK büroole VIN-koodi õigsuse ja dokumentide vastavuse kontrollimiseks.

Füüsilisele isikule kuuluva ühisomandiks oleva sõiduki registrist kustutamiseks peab esitama abikaasa kirjaliku nõusoleku.

Hetkel kuum