25. juuli 1996 kell 22:00

Prantsusmaal ei jätku kõigile tööd

Olukorras, kus töötute arv on kasvanud 3,14 miljonini ning tähtsamates majandusharudes on oodata uusi vallandamisi, otsib peaminister meeleheitlikult lahendusi tööpuuduse alandamiseks.

1995. a mais teatas Juppé, et tema valitsust hinnatakse selle järgi, kas ta suu-dab massilist tööpuudust vähendada. Ehkki valitsus on kulusid otsustavalt kärpinud, ei näita majandus tõusumärki. Nappidest alternatiividest on Juppé valinud ülemineku 32tunnisele töö-nädalale senise 35tunnise nädala asemel.

Valitsuse üleskutset on järginud Philips Consumer Communications, Hollandi elektroonikahiiglase tütar-ettevõte. Firma tegi Pariisi lähistel asuvast Le Mansist mobiiltelefonide tootmise keskuse. Tööaja lühenda-mine ühendati üleminekuga seitsmepäevasele töönäda-lale, mis võimaldab töötada 24 tundi päevas ja 355 päeva aastas. Tööle võeti 400 uut inimest. Uus korraldus tähendab küll kulude suure-nemist, võimaldab aga samas säästu investeeringute arvel seoses tootmisliinide tõhusama kasutamisega. FT

Hetkel kuum