7. august 1996 kell 22:00

Usaldusfond ja Alke ühinesid

Pindi Investeerimisfondide tegevdirektori Hannes Oja ütlusel ei tohiks rohkem takistusi kahe fondi ühendamisel enam olla.

Väärtpaberite keskdepositooriumi vahendusel kirja teel läbi viidud Usaldusfondi aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul avaldas arvamust 884 aktsionäri, kellest 854 olid ühinemise poolt, 14 vastu ja 7 erapooletud.

Erastamise Usaldusfondi ja ALKE Erastamise Investeerimisfondi ühinemine on põhjustatud soovist äratada investorites suuremat usaldust ning kaasata uusi investoreid, ütles Hannes Oja.

AS Pindi Investeerimisfondid on fondihalduriks nii Erastamise Usaldusfondile kui ka ALKE Erastamise Investeerimisfondile. Mõlemad fondid on kinnised.

Oja sõnul on Erastamise Usaldusfond 14 miljoni suuruse fondimahuga kinnistest fondidest üks suuremaid, seevastu kahe miljoni krooni suuruse fondimahuga ALKE Erastamise Investeerimisfondil on raske iseseisvalt tegutseda. Kahe ühineva investeerimisfondi edasine areng sõltub Eesti väärtpaberituru arengust, kuna mõlemad on investeerinud Eesti turule, ütles Oja.

Fondide ühinemine ei too kaasa mingeid sisulisi muudatusi, sest nende investeerimisportfellid ja likviidsusastmed on sarnased, lausus Hannes Oja.

ALKE Erastamise Investeerimisfondi aktsionärid kiitsid ühinemise Erastamise Usaldusfondiga heaks 31. mail lõppenud üldkoosolekul. Ühinemise poolt oli 96 protsenti hääletanutest.

Hetkel kuum