13. august 1996 kell 22:00

Vee aurumise teel kivistuvad polümeersed sise- ja välisviimistluskrohvid

hind alates 66 kr/m²

Uudse krohviliigina on Eesti turule ilmunud Euroopas väga populaarne polümeerne viimistluskrohv. Mineraalsete ja polümeersete krohvimörtide põhierinevus seisneb selles, et mineraalsed krohvimördid kivistuvad keemilise protsessi tulemusel, aga polümeersed krohvid vaid vee aurumise teel.

Polümeersed krohvid kantakse mineraalsele aluskrohvile või betoonile, aluspinnaga paremaks nakkumiseks tuleb alati kasutada kruntimisvahendeid. Polümeerkrohvid jaotatakse sise- ja väliskrohvideks. Nad erinevad mõnede keemilis-füüsikaliste omaduste poolest, mis on vajalikud just konkreetses kasutuskeskkonnas.

Polümeerkrohvid on soositud, kuna pakuvad mitmekesiseid võimalusi teha faktuur- või viimistluskihi efekte.

Polümeerkrohv on kaetava pinna jaoks sarnase funktsiooniga nagu inimesele nahk. Ta on vihmakindel. Vihmakindlust mõõdetakse veeimavuskoefitsiendiga. Kui mineraalsetel krohvidel ulatub veeimavuskoefitsient kuni 2,0, siis polümeersetel krohvidel on see alla 0,5. Ehk teisisõnu, polümeersed krohvid imevad endasse neli korda vähem vett kui mineraalsed krohvid. Samal ajal on nad ka «hingavad» ehk veeauru läbilaskvad, jäädes selle näitaja poolest veidi alla mineraalsetele krohvidele.

Polümeersed krohvid on tänu oma elastsusele löögikindlad. Lüües haamriga polümeerse krohvipinna pihta, ei teki seal tavaliselt, vastupidiselt mineraalsetele krohvidele, struktuuri murenemist.

Fassaadidele mõjuvad halvasti ka õhus sisalduvad kahjulikud gaasid. Gaaside suhtes on polümeersed krohvid püsivamad kui mineraalsed. Polümeerkrohve tarnitakse kasutusvalmilt, kuna polümeere ei ole võimalik töökohal dispergeerida.

Uued polümeerkrohvid on KH-Rillenputz, KH-Kratzputz, KH-Modellierputz jne.

Hetkel kuum