25. august 1996 kell 22:00

Lihatööstuse töötajatele maksmata miljon krooni

Täna teeb Tallinna linnakohus teatavaks otsuse lihatööstuse pankroti kohta. Ettevõtte põhivarade maksumus on bilansis alla 20 mln kr. Koos pooleliolevate ehitiste ning emafirmale, ASile Kroonikuld laenatud 2,8 mln krooniga on Tallinna lihatööstuse põhivarade maksumus 25 mln kr.

Männigo sõnul oli omanike laenatud raha eesmärk erastamisagentuurile maksed tasuda, kuid üks osa 2,8 mln tulnuks Kroonikullal tööstusele tasuda juba mais.

Männigo sõnul iseloomustab Tallinna lihatööstuse kehva olukorda fakt, et juuli lõpu seisuga oli bilansis likviidsete varadega kaetud vaid 25% lühiajalisi võlgnevusi.

Praegu on lihatööstuses tööl 8 tootmisinimest, üle 70 töötaja on palgata puhkusel, üle viiekümne töötaja korralisel puhkusel. ÄP

Hetkel kuum