27. august 1996 kell 22:00

Sotsiaalmaksu tasumise korras võib tulla muutusi

Seaduseelnõu kohaselt jaotub pensionimaksmiseks ette nähtud 20protsendilise maksumäära tasumine võrdselt tööandja ja -võtja vahel. 13 protsendi suuruse ravikindlustusmaksu tasumine jaotub nii, et ühe protsendi oma palgast kannab riigile üle töövõtja ja 12 protsenti tasub tööandja. Praegu teeb kõik sotsiaalmaksed riigieelarvesse tööandja.

Toomas Vilosius ütles, et ta ei nimeta sotsiaalkindlustuse seadust revolutsiooniliseks, kuid ühe suure tee algus on ta küll.

«See on uuendus, kus sotsiaalkindlustus viiakse sellisesse õiguslikku süsteemi, nagu see on Euroopa Liidus,» märkis Vilosius.

Tema sõnul võiks sotsiaalkindlustuse seadus parlamendi heakskiitmise korral rakenduda järgmise aasta alguses.

Eile otsustas valitsus pärast justiitsministeeriumiga kooskõlastamist võtta eelnõu uuesti päevakorda paari nädala pärast.

Toomas Vilosius ütles, et sotsiaalkindlustuse seadus haakub tihedasti pensioniseadusega, mille sotsiaalministeerium kavatseb valitsusele esitada septembri lõpul. Kui sotsiaalkindlustuse seadusesse tehakse sisulisi muutusi, tuleb ka pensioniseadust korrigeerida, lisas ta.

Sotsiaalkindlustuse seadusega on kavas luua iga inimese kohta personaalne register, kus on kajastatud tema sissetulekud ja kui palju ta on tasunud sotsiaalkindlustusmakseid, rääkis sotsiaalkindlustusameti direktor Külli Pedak.

Praegu peab sotsiaalkindlustusamet analoogset registrit tööandjate kohta.

Eelnõu kohaselt saavad sotsiaalkindlustusamet ja tema kohalikud allasutused maksuhalduri õigused. «Kui saaksime maksuhalduri õigused nagu maksuametil, oleks sotsiaalkindlustusametil õigus kontrollida, kas tööandja on makseid õigesti üle kandnud, ja rakendada vajadusel sanktsioone,» rääkis Pedak.

Juuli seisuga oli nii pensioni- kui ravikindlustusmaksete võlg riigi ees Pedaku teatel 1,7 miljardit krooni. «Olen kaugel arvamusest, et kui me halduri õigused saame, on homsest päevast kõik maksuvõlad kadunud,» lisas ta. «Aga me pakkusime välja, et võiksime selles osas kaasa aidata.»

Pedaku sõnul peab riiklikule sotsiaalkindlustusele peale kasvama vabatahtlik kindlustussüsteem. «Praegu on ainult sotsiaalmaks, mille arvel makstakse pensioni- ja ravikindlustusmakse,» lausus Pedak. «Kui kunagi tulevad uued riiklikud sotsiaalkindlustusliigid, siis kindlasti tuleb arutada ka maksumäärade tõstmist.»

Hetkel kuum