1. september 1996 kell 22:00

Sotsiaalpanga maja antakse kasutusvaldusse

Linnavolikogu pressinõunik Indrek Lindsalu ütles, et linnavolikogu liikmed tegid põhimõttelise otsuse loobuda endise Sotsiaalpanga maja müügist ja kuulutada välja konkurss selle kasutusvaldusse andmiseks. Sellega tühistas volikogu 1994. aasta jaanuaris tehtud otsuse maja müümise kohta.

Linnavolikogu liikmed ei jõudnud eelmisel nädalal üksmeelele, kas korraldada hoone kasutusvaldusse andmiseks eelläbirääkimistega pakkumine või avalik enampakkumine. Volikogu liikmed avaldasid arvamust, et hoone kasutusvaldusse andmise lisatingimusena tuleb kehtestada nõue kogu kasutusvalduse tasu kohe linnale maksta.

Kaalumisel on ka kasutusvaldusse andmise pikkus. Tallinna linnavara ameti varamüügi osakond on kasutusvalduse pikkuseks välja pakkunud 50 aastat.

Linnavolikogu pidas vajalikuks kehtestada hoonele alghind, millest võiks läbirääkimisi või enampakkumist alustada. Ehkki linnavara ameti varamüügi osakond oli hoone hinna jätnud lahtiseks, kinnitas linnavara ameti osakonnajuhataja Anne Oad enne ettepaneku volikogusse saatmist, et linnavara amet on lasknud maja ära hinnata. Ta keeldus aga nimetamast summat, millega hoone hinnati.

Lõpliku otsuse endise Sotsiaalpanga maja kasutusvaldusse andmise tingimuste kohta teeb Tallinna linnavolikogu ilmselt 12. septembril. Hoone vastu on tundnud huvi mitu firmat, teiste hulgas ka Tallinna Äripank.

Hetkel kuum