3. september 1996 kell 22:00

Vaidlus Paldiski lõunasadama üle jätkub

AS Larga peab end kunagisele Leningradi tootmiskoondisele Almaz kuulunud väikeettevõtte Larga õigusjärglaseks. Vandeadvokaat Jaak Kirikal väitis, et Larga puhul on tekkinud omamoodi õiguslik vaakum. Tema sõnul ei laiene Larga käsutuses olevatele hoonetele ülemnõukogu 1991. aasta 29. augusti otsus, mis kuulutas NSV Liidu ametkondadele kuulunud ja nende juhtimisel tegutsenud ettevõtete Eestis asuva vara Eesti Vabariigi omandis olevaks.

Ka ei ole Larga hooned Kirikali sõnul kunagi kuulunud Eesti Vabariigile, samuti NSV Liidu või Vene Föderatsiooni relvajõududele ning neid pole kirjas ka omaaegses Eesti valitsuse määruses, milles fikseeriti ülevõetavad ettevõtted. Kirikal väitis, et sellest tulenevalt ei rajane õiguslikul alusel ka hooneregistri need kanded, mis fikseerivad omanikuks RE Tallinna Sadam.

Valitsust ning teede- ja sideministeeriumi esindava RE Tallinna Sadam kaitsja vandeadvokaat Asko Koha ütles, et lähtuvalt juba mainitud ülemnõukogu otsusest kuulutas valitsus läinud aasta aprillis oma määrusega vaidlusalused hooned riigi omandisse kuuluvaiks. Valitsusel on kindel kavatsus Paldiski lõunasadam täies ulatuses riigi omandisse jätta, ka kogu sellekohane dokumentatsioon koos sadama arengukavaga on juba ette valmistatud. Kokku on Paldiski lõunasadama alla kavandatud 55 hektarit maad, mis on tegelikult suurem maa-ala, kui Vene sõjavägi seal kasutas. Koha ütles, et ASi Larga õigusjärgsus väikeettevõtte Larga suhtes pole millegagi tõestatud.

Kohus teeb oma otsuse teatavaks 12. septembril.

Hetkel kuum