9. september 1996 kell 22:00

Uuest aastast kehtib riigisiseste ohtlike veoste transpordi eeskiri

Tuleva aasta 1. jaanuarist hakkab kehtima ohtlike veoste riigisisese traktoriveo eeskiri. Nimetatud eeskiri kehtestab traktorite ja muude aeglasekäiguliste vedukitega tehtavate ohtlike vedude organiseerimise, tehnilise tagamise ja ohutuse põhinõuded üldiseks liikluseks avatud teedel.

Ohtlikke veoseid vedava veoühiku koosseisus võib olla ainult üks täisvõi poolhaagis. Nii traktor kui haagis peavad olema läbinud iga-aastase tehnoülevaatuse. Eeskirjaga on määratletud kütusepaagi ja heitgaaside väljalaskesüsteemi nõutav asetus. Samuti ka elektriseadmestikule esitatavad nõuded.

Eeskirja järgi lubatakse ohtlikke aineid vedama traktorijuhte, kellel on vähemalt 2-aastane staazh T-kategoorial. Üle 1,5tonnise kandejõuga haagise vedamise korral peab juhil olema põllumajandusinspektsiooni poolt väljaantud tunnistus ohtlike veoste traktoriveoalase väljaõppe ja eksami sooritamise kohta. Tunnistus kehtib viis aastat. ÄP

- veoühiku vältimatuks remondiks vajalik tööriistade komplekt

- iga sõiduki jaoks vähemalt kaks tõkiskinga, mis oma mõõtmete poolest sobivad sõiduki kaalu ja rataste läbimõõduga

- kaks oranzhkollase valgusega valgustit, millel on autonoomne toide ning mis annavad püsivõi vilkuvat valgust.

- tulekustutusvahendid

Allikas: Riigi Teataja Lisa nr 62

Hetkel kuum