12. september 1996 kell 22:00

Kas pankade teguviis on klientide suhtes õigustatud?

Iga selline sund on inimesele muidugi vastuvõetamatu ja tekitab pehmelt öeldes trotsi, kui öeldakse, et sinu kindlustusfirma ei sobi.

Mingil määral peaks seda leevendama asjaolu, et pankadel on endal informatsioon kindlustusfirmade kohta ja see ei ole lihtsalt kapriis, et sa pead kindlustama, vaid selle taga on kindel eesmärk. Sellega tahetakse garanteerida oma laen. Kõik kindlustusfirmad ei ole mitte ühesuguse taseme ja potentsiaaliga.

Kui põhjus on ainult selles, siis on see ka seletatav. Kui aga tulevad mängu mingid oma grupeeringu huvid, et sind ei lasta kindlustada teises kindlustusfirmas, mis on tegelikult hea, aga ei kuulu panga huviorbiiti, on muidugi kurjast.

Me võime oma meelepaha või meelehead avaldada, aga ma usun, et see kaob varsti ära. Praegu on Eestimaal natukene pea peale pööratud seis, sest laenu puhul on soovijaid rohkem, kui seda on võimalik rahuldada.

Loomulik on ka see, et on olemas kinnisvarafirmasid ja kindlustusfirmasid, mida ma laenu andjana ei aktsepteeri. Ma ei ole kindel, kas ülehomme on see firma pinnal ja kas ta kindlustus ka toimib.

Pank peab ka oma tervise peale mõtlema ja sellest aspektist on osa kindlustusfirmade eelistamine seletatav, kui siin muud tegurid ei mängi. Ma usun, et selles osas tuleb praegu fatalistlikult rahulik olla.

Kui sa tahad laenu saada või liisinguga midagi osta, siis pangast öeldakse, missuguse kindlustusfirma kindlustust või kinnisvarabüroo hindamist nad aktsepteerivad.

See on tingitud sellest, et kui pank saab mingi hindamisakti, siis peab ta olema täiesti kindel, et see akt on kvaliteetne, sest aktile tuginedes võtab pank endale riski.

Ta peab olema kindel, et kui kinnisvarafirma ütleb, et vara väärtus on nii palju, siis ka tegelikkuses see nii suur on. Pank vajab seda, et ta saaks kindla ja kvaliteetse informatsiooni.

On päris kindel, et osa firmade hindamistulemused on teistest paremad ja sellest lähtudes kujundab pank välja enda suhtumise kindlatesse kinnisvarafirmadesse.

Kuidas see loetelu välja kujundatakse, seda ei oska ma täpselt kommenteerida. Ma arvan, et see on iga panga otsustada, milliste kriteeriumite alusel nad oma usalduspartnerid välja valivad.

See, et pangad eelistavad teatud kindlaid partnereid oma tegevuse planeerimisel, on täiesti normaalne ja igati vajalik. Diskuteerida võiks argumentide üle, mille põhjal pank firmad välja valib.

Kui need argumendid on subjektiivsed, siis on see jama, kui aga majanduslikult põhejndatud, siis õige. Pank ise peab olema suuteline oma klientidele ütlema, millistest kriteeriumitest lähtudes on ta oma eelistused välja kujundanud.

Hetkel kuum