15. september 1996 kell 22:00

Ajakulu kinnisvarasse investeerimise soovist ehitusloani

Investeerijale huvi pakkuv koht asub linna- või riigimaal, puudub ajakohane detailplaneering.

1. investeerija tellib linnaplaneerimise ametilt (LPA) detailplaneeringu (DP) lähteülesande (LÜ): 1 päev

2. DP LÜ koostamine ja kooskõlastamine: 30--40 päeva*

3. volikogu vastav komisjon avalikustab ja kinnitab DP LÜ: 20 päeva

4. DP koostamine ja kooskõlastamine vajalike instantsidega: 1--3 kuud

5. DP avalikustamine: 40 päeva

6. DP kooskõlastamine volikogu komisjonides ja linnavalitsuses ning kehtestamine volikogus: 30 päeva

7. kehtestatud DP alusel krundile hoonestusõiguse seadmise konkursi korraldamine ning hoonestusõiguse vormistamine: 90 päeva

8. hoonestusõiguse omaniku tellimusel projektloa vormistamine LPAs: 20--40 päeva*

9. projekti koostamine ja vajalike instantsidega kooskõlastamine: 3--6 kuud

10. projekti ekspertiis ja kinnitamine LPAs: 10 päeva

11. ehitusloa vormistamine LPAs: 1 päev

12. ehitusprotsessi algus

* aeg sõltub kooskõlastuste arvust

Kui arvestada Tallinna linna volikogu revisjonikomisjoni nõuet, et detailplaneeringule peab eelnema veel planeerimise eskiisi koostamise konkurss, siis pikeneb detailplaneeringu koostamine veel umbes 3 kuud (võistlustingimuste koostamine, konkurss, kokkuvõtete tegemine ja võitja selgitamine).

Hetkel kuum