17. september 1996 kell 22:00

Väikese kaaluga suur katel

Võimsus: tahkel kütusel 200 kW

vedel- ja gaasiküttel 300 kW

hakkepuiduga 240 kW

Kasutegur: tahkekütusel 0,7--0,8

vedel- ja õliküttel 0,9--0,95

hakke- ja tükkturbal 0,81

Mass: 1675 kg

Mõõtmed: 1740x1550x830

Hind: ca 61 000 krooni + 18%

STI-tüüpi katelde uudsus seisneb kasutatud tehnoloogias: rõhu all töötav korpus on valmistatud nn mõhutamise tehnoloogia alusel, mis võimaldab tunduvalt materjali kokku hoida , st väheneb toote kaal.

Projekteeritud baasmudel võimaldab tellija soovi kohaselt valmistada erinevaid modifikatsioone, kus energiakandjateks on tahkekütus: halupuud, tükkturvas, turba- ja puidubrikett, kerge kütteõli või gaas. Samuti on võimalik katel varustada stokerpõletiga, kus põletatakse hakkepuitu ning höövlilaastu koos saepuruga või tükkturvast.

Katel on valmistatud 6mm teraslehest, korpus on vooderdatud soojusisolatsiooniga ning kaetud värvitud katteplekiga.

Katlad komplektis SAP-tüüpi akumulatsioonipaakidega võimaldavad täiendavalt toota soojust odava öise elektrienergia baasil. Ühtlasi kompenseerivad nad ettenägematuid häireid kütteprotsessis.

Kirjeldatud katlaseade on sobiv mitmekorteriliste elamute, tööstushoonete, kultuuri-, haridus- ja meditsiiniasutuste kütmiseks ja sooja veega varustamiseks. Katelt on lihtne teenindada ning ta ei nõua atesteeritud teenindajate olemasolu.

Hetkel kuum