22. september 1996 kell 22:00

Maksud tsiviillepingulistelt tuludelt

Kui juriidilisest või füüsilisest isikust ettevõtja kui tellija on tsiviillepingulises vahekorras füüsilise isiku kui täitjaga, kes ei ole ettevõtja, toimub maksustamine järgnevalt.

Kui täitja on mitteresident, peetakse temalt tulumaksuseaduse § 26 lg 2 alusel kinni tulumaks «muudelt tasudelt» (p 3), osutatud teenuste eest saadavatelt tasudelt (p 5), kunstnikule või sportlasele Eestis isikliku tegevuse eest makstavalt tasult (p 7) ja renditasudelt (p 10).

Residendi puhul peetakse tulumaks kinni vaid kolmel viimasel juhul.

Paljud äriühingud, omades tsiviillepingulisi suhteid füüsiliste isikutega, kes ei ole ettevõtjad, peavad neile makstavatelt lepingulistelt summadelt kinni ka tulumaksu ja kannavad selle riigieelarvesse nagu töölepinguliste vahekordade puhulgi.

Selline tulumaksu kinnipidamine toimub ilmselt teadmatusest, kuna tulumaksuseaduse § 26 sellist kinnipidamist ei sätesta.

Resident, saades tsiviillepinguliste suhete alusel müüdud kaubalt või osutatud teenustelt lepingulist tasu, võiks selle tasu deklareerida tuludeklaratsiooni (§27 3. lg) vormil T. Nimetatud vorm seda aga teha ei võimalda, kuna rahandusministri kehtestatud vormi kohaselt saab seal deklareerida ainult tööandjalt (mitte tellijalt) saadud tulu.

Seega saaks füüsiline isik deklareerida tellijalt saadud tulu vaid aasta tuludeklaratsiooni põhivormi 11. real «muud tulud», kuid seda ei näe omakoda ette rahandusministri väljaantud tuludeklaratsiooni täitmise korra p 13 alapunkt 8: (väljaspool põhitöökohta saadud toetused, kompensatsioonid, preemiad jms). Lepinguline tulu aga ei ole «jms», kuna saadud tulu pole üldse seotud töökohaga.

Füüsilisest isikust tulusaaja võib nõustuda muidugi sellega, et tellija peab temale makstavalt lepinguliselt summalt kinni ka tulumaksu, et hiljem ei tekiks tal raskusi aasta tulumaksu tasumisega. Tal oleks aga targem ise eraldada saadud lepingulisest tasust tulumaksu osa ja kanda see oma pangakontole intresside kogumiseks.

Tekkinud olukorras võib füüsilisest isikust maksumaksjale soovitada deklareerida oma tsiviillepinguline tasu siiski vormil T, kui sellest on juba kinni peetud tulumaks või tuludeklaratsiooni põhivormi 11. real, kui kinnipidamist tehtud ei ole.

Seda selleks, et maksuamet ei saaks hiljem maksumaksjat süüdistada tulude varjamises.

Hetkel kuum