23. september 1996 kell 22:00

Schengeni riigid

Tallinnas asuvast Prantsusmaa saatkonnast on võimalik taotleda viisat kahte Schengeni riiki -- Prantsusmaale ja Portugali.

Ametireisi puhul tuleb saatkonnale esitada järgnevad dokumendid:

- ametlik kutse, millel on näidatud kutsutava nimi, sünniaeg, aadress, kutsuva firma aadress ja kutsutava ööbimiskoht, sõidu eesmärk ning kuupäevad.

Kutses peab olema kirjas, et kutsuja kannab kõik reisiga kaasnevad kulud. Kutse peab olema vormistatud firma blanketile ning kinnitatud firma vastutava esindaja allkirjaga;

- tõend kutsutava töökohast, kus on kirjas, kellena kutsutav töötab ja et talle garanteeritakse töökoha säilimine reisilt tagasipöördumisel.

Tõend peab olema firma ametlikul blanketil ning kinnitatud direktori allkirja ja pitsatiga;

- tervisekindlustus reisi ajaks;

- Prantsusmaa jaoks üks foto ja üks täidetud ankeet, Portugali jaoks kaks fotot ja kaks täidetud ankeeti.

Viisataotluse läbivaatamiseks kulub üks nädal ning sõltumata taotluse rahuldamisest tuleb tasuda riigilõiv. Lõivu suurus sõltub plaanitsetava reisi pikkusest järgnevalt:

- 1--5 päeva maksab 140 krooni;

- 6--90 päeva maksab 466 krooni;

- diplomaatilise passi omanikele ja alla 25aastastele on viisa tasuta.

Lõplik otsus Schengeni viisa väljastamise kohta kuulub lõppsihtkohamaa saatkonna kompetentsi.

Viisa antakse kuni kolmeks kuuks ning pikemaajalise õppimise, stazheerimise või töötamise puhul tuleb taotleda ainult ühes riigis kehtiv viisa/elamisluba.

Hetkel kuum