6. oktoober 1996 kell 22:00

Kinnisvara hindamine muutub rahvusvaheliseks

Eesti kinnisvara hindajate ühing loodi Tambet Tiitsi ütlusel aasta tagasi, eesmärgiga viia see eriala vastavusse Euroopa ja maailma standarditega. «Kui me saame ühineda, siis üks esimesi meie ettevõtmisi on eesti keelde tõlkida mitmeid olulisi materjale,» rääkis Tiits. «Need on eeskätt hindamise rahvusvahelised standardid, mille alustel määratakse turuväärtust.»

Täna on Eesti kinnisvara hindajate suurim probleem Tiitsi ütlusel vähene kogemus ja erialase hariduse puudumine. «Esmane on, et hindaja peab tundma metoodikat,» lisas Tiits. «Ta peab ka olema objektiivne ega tohi lasta ennast mõjutada ühe või teise poole meelitustest või ähvardustest.»

Väljapääsuks olukorrast võiks olla kinnisvara hindamisele spetsialiseerunud firmade loomine, nagu see toimib Rootsis ja Kanadas. Samas ei võimalda Eesti turul olev vähene infohulk hindajal ilma kinnisvarafirma toeta hakkama saada.

«Meie avalikud registrid -- kinnistusraamat, hooneregister, kataster -- ei ole veel nii kaugele arenenud, et seal oleks piisav ja usaldusväärne info,» selgitas Tambet Tiits. «Seda nii turu, tehingute kui ka väärtuste kohta. «

Isik, kes tahab oma kinnisvara hinnata, ei pea seda tegema mitmes erinevas kinnisvarafirmas, et õiget tulemust saada, lisas Tiits samas.

«Väljapääs võiks olla see, et firmad peaksid enne hindamist teatama kliendile, kas ta on huvitatud ka müügist või ostust, ja siis klient otsustab, kas ta soovib mõlemat teenust sellest firmast või ainult ühte.»

Hetkel kuum