10. oktoober 1996 kell 22:00

Lühiuudised

Hansapangal pole strateegilist huvi Hoiupanga aktsiaid osta, ütles Hansapanga president Hannes Tamjärv neljapäeval.

Hansapank võib Tamjärve sõnul osta Hoiupanga aktsiaid vaid finantsilise, kuid mitte strateegilise investeeringu plaanis.

Tamjärv ütles ka, et Hansapanga seisukoht Hoiupanga uute aktsiate märkimise suhtes ei sõltu Eesti Panga vastavast seisukohast.

Hansapangale kuulub praegu 21,05% Hoiupanga aktsiatest ning aktsionärina on Hansapangal uue emissiooni aktsiate märkimise eelisõigus.

Hoiupank emiteerib aktsiaid 32 mln kr väärtuses, suurendades põhikapitali 133 mln kroonilt 165 miljonile. Eesti Pangale kuulub 16,92% Hoiupanga aktsiaist. BNS

Läti välisminister Valdis Birkavs kohtus neljapäeval Tallinnas peaminister Tiit Vähiga, kellega ta arutas Eesti ja Läti majanduse hetkeseisu ning Balti tolliliidu võimalikult kiiret loomist.

Tiit Vähi sõnul on tolliliidu loomise esimene aste kaupade vaba liikumine, mis praktiliselt juba toimib. 1. detsembril hakkab kehtima ka põllumajandussaaduste vabakaubandusleping.

Tolliliidu moodustamise teise olulise sammuna näeb Vähi tolliprotseduuride ja kvaliteedinõuete ühtlustamist ning ühise kontrollisüsteemi loomist, et seejärel sõlmida kokkulepe tolliliidu moodustamise kohta.

Vähi ütles Läti välisministrile, et kahe riigi väliskaubanduspoliitika peab olema sarnane, Balti tolliliidu ettevalmistamine oleks osa ettevalmistustest Euroopa Liiduga integreerumisel.

Birkavs nimetas Vähi seisukohti oluliseks ja avaldas lootust, et Balti ministrite nõukogu juhtriik Eesti tegutseb aktiivselt selle eesmärgi saavutamisel. Eesti on Balti ministrite nõukogu eesistuja tänavu 1. juulist kuni tuleva aasta 1. juulini. BNS

Eesti lennuliiklusteeninduse keskus ja Saksa firma Rohde & Schwarz GmbH & Co KG sõlmisid kolmapäeval lepingu Tallinna uue lennujuhtimiskeskuse heli kommuteerimise süsteemi ostuks ja paigaldamiseks.

Teede- ja sideministeeriumi pressiesindaja teatas, et tehingu kogumaksumus on ligi 12 miljonit krooni.

Süsteemi käikuandmise tähtaeg on tuleva aasta juuli ja see on lennuliiklusteeninduse keskuse sideprojekti teine järk. BNS

Eesti lennuliiklusteeninduse keskus ja Saksa firma Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG sõlmisid kolmapäeval lepingu Tallinna uue lennujuhtimiskeskuse heli kommuteerimise süsteemi ostuks ja paigaldamiseks.

Teede- ja sideministeeriumi pressiesindaja teatas BNS-ile, et tehingu kogumaksumus on ligikaudu 12 miljonit krooni.

Süsteem kommuteerib lennuliikluse juhtimise telefon- ja raadioside ühtseks tervikuks, tagades lennuliikluse sidekanalite paindliku manipuleerimise ja kasutamise, mille tulemusena paraneb lennuohutus.

Süsteemi käikuandmise tähtaeg on tuleva aasta juuli ja see on lennuliiklusteeninduse keskuse sideprojekti teine järk.

Esimeses järgus ostis keskus lennunduse raadiosideseadmed, mis tagavad praegusest märksa kvaliteetsema side. BNS

Balti riikide väärtpaberiturgude koordineerimine kergendaks investoritel kolmel eri turul kauplemist, ütles Tallinna väärtpaberibörsi nõukogu esimees Ivar Lukk Riias Balti panganduskonverentsil.

Luki sõnul aitaks väärtpaberibörside koostöö informatsiooni edastamisel kaasata investeeringuid kõigi kolme Balti riigi väärtpaberitesse. Selleks on vaja teha info ettevõtete majandustulemuste ja tegevuse kohta kättesaadavaks kõigile Balti riikide maakleritele, kinnitas ta.

Luki sõnul on kolme riigi väärtpaberite keskdepositooriumid astunud esimesi samme sidemete loomisel.

Ühe koostöömärgina edastab Eesti väärtpaberite keskdepositoorium oma interneti koduleheküljel infot Riia väärtpaberibörsi tehingustatistika kohta. Samuti on depositooriumi koduleheküljel link Riia väärtpaberibörsile. BNS

Kommertspangad eelistavad pikaajalisi laene

Eesti pangad eelistavad väljastada pikaajalisi laene, kuna välisriikide krediidiliinid ning klientide suurenenud nõudlus annavad selleks võimaluse.

Tänavu esimesel poolaastal väljastasid Eesti kommertspangad laene 4,4 mld krooni ulatuses. Pikaajalised laenud moodustasid sellest 1,7422 mld kr ehk 39,6%.

Juunis väljastasid pangad laene 821,2 mln kr, millest pikaajalisi laene 428,9 mln kr ehk 52,2%.

Ühispanga analüüsiosakonna juhataja Urmas Neetar ütles, et pikaajaliste laenude osatähtsust mõjutasid läänest saadud pikaajalised krediidiliinid ning seetõttu on neid laene hakatud rohkem väljastama.

Eesti kommertspankade väljastatud pikaajaliste kroonilaenude keskmine intress oli augustis 14,50%, mis on 1,37 protsendipunkti madalam kui aasta tagasi. BNS

Eesti tööstuse ja tööandjate keskliidu (ETTK) nõukogu kiitis kolmapäeval heaks ETTK, tööandjate ühenduste keskliidu ja kaubandus-tööstuskoja juhtide kohtumisel fikseeritud ühisseisukohad ettevõtluskeskonna arendamiseks.

ETTK esimees Viljar Veskiväli ütles, et kolme organisatsiooni esindajate hinnangul tuleb majanduskasvu kiirendamiseks tagada investeeringute ja ekspordi soodustamine, luua võrdsed võimalused Eesti ettevõtjatele nii sise- kui välisturul ja kiirendada maa erastamist.

Veskivälja sõnul olid organisatsioonide juhid seisukohal, et Eesti senine majanduskasv kaks-kolm protsenti aastas ei ole piisav. ETTK hinnangul peaks majanduskasv ulatuma kuue-seitsme protsendini aastas.

Lisaks otsustas ETTK nõukogu jätkata kohtumisi erakondade ja riigikogu fraktsioonidega, kellega pole veel vormistatud ühisseisukohtade protokolli Eesti kiirema arengu tagamiseks.

Samuti arutas ETTK nõukogu pakendiaktsiisiga seonduvat ja moodustas pakendiaktsiisigrupi. Eesti tahab kehtestada jaanuaris pakendiaktsiisi.

Aktsiisi kehtestamisega on ETTK Veskivälja sõnul põhimõtteliselt nõus. Kuna kasutatud pakendite kogumise süsteem pole aga veel väljaarendatud, on aktsiisi rakendamine mõnevõrra ennatlik, lisas ta. BNS

AS Tartu õlletehas kavatseb 1998. aastal suunata ekspordiks üle poole oma toodangust.

Õlletehase turundusdirektor Arho Anttila ütles, et tehase põhiturud on Venemaa, Ukraina, Valgevene, Läti ja Leedu. Balti riikidesse läheb kogu toodangusortiment ja itta põhiliselt Long Drink, lisas ta.

Anttila sõnul ekspordib õlletehas kaupa ka Soome, Rootsi, Saksamaale, Inglismaale ja Põhja-Ameerika riikidesse.

«Läände läheb enamjaolt õlu,» märkis Anttila.

Õlletehase turundusdirektor ütles, et sellel aastal oli õlletehase eksporditoodang suhteliselt väike. Ta ei nõustunud avalikustama ekspordi osakaalu toodangust. BNS

Riigikohtu tsiviilkolleegium lükkas eile edasi otsuse tegemise ASi Primex kaebuse kohta Tartu ringkonnakohtu otsuse peale välja kuulutada aktsiaseltsi pankrot.

Primex on Tartu linna maksuametile koos trahvide ja intressidega võlgu 11,9 miljonit krooni, Enimex Investment Services'ile üle viie miljoni, Peeter Kilomanile 2,9 miljonit ja Eesti Mobiiltelefonile 10 000 krooni.

Primexi pankrotihaldur Anne Tammer on öelnud, et bilansi järgi on Primexil vara kolm miljonit krooni, tegelikult tunduvalt vähem. BNS

Tallinna linnakohus tegi eile teatavaks otsuse, mille järgi ASilt Neste Oil Eesti nõutakse Põlva firma AS Imbest kasuks välja ligikaudu 600 000 krooni, ütles ASi Imbesti esindav vandeadvokaat Kalev Bachmann.

Imbest esitas Neste Oil Eesti vastu hagi, nõudes firmalt vastastikuse koostöö lepingu alusel Imbestile kuuluvat summat.

Kohus tegi otsuse 2. oktoobril ASi Neste Oil Eesti esindaja puudumise tõttu tagaselja, ütles Bachmann.

Tema sõnul on Neste Oil Eestil õigus kümne päeva jooksul kohtuotsus edasi kaevata. ETA

Hetkel kuum