14. oktoober 1996 kell 22:00

Uuel aastal uued tehnojärelevalve eeskirjad

Järgmise aasta 1. jaanuaril hakkavad kehtima uued sõiduki tehnojärelevalve eeskirjad.

Uute eeskirjade kohaselt on nõuded pärast 1. jaanuari 1997 Eesti riiklikusse autoregistrisse kantavate sõidukite ja enne seda kuupäeva autoregistrisse kantud sõidukite puhul erinevad. Samuti kehtivad eraldi nõuded 25aastasele või vanemale sõidukile, need peab vastama sõiduki valmistamisajal kehtinud nõuetele (v.a nõuded varustusele).

Eestis kasutatavad, kuid teistes riikides registreeritud sõidukid peavad vastama nõuetele, mis kehtestatakse peale 1. jaanuari 1997 registreeritavatele autodele.

Rahvusvahelisteks vedudeks kehtestatavad lisanõuded on olenemata veokite registreerimisajast kõigile ühed, jälgitud on Euroopas kehtivaid nõudeid. Alates 1. jaanuarist ei lubata rahvusvahelistele vedudele üle 15 aasta vanuseid veokeid.

Kehtestatakse ka täpsed nõuded veokite mürale ja saastele. Ka varem on üritatud mõõta diiselmootorite suitsusust, kuid seadmete vähesuse tõttu oli kontroll puudulik. Uuest aastast on see probleem lahendatud ja Eesti riikliku autoregistri keskuse tehnoosakonna ülema Rein Eineri sõnul võib diiselmootoriga veoki omanikest umbes 30 protsendil tekkida probleeme.

Autorongil peavad olema ISO ja Eesti nõuete kohased haakeseadmed. Alates 1997. aastal valmistatud veokitest on nõutavad ABS-pidurid.

1994. aastal ja hiljem toodetud veokid peavad omama tüübikinnitust, mille aluseks on võetud Euroopas kehtivad direktiivid.

Pärast 1994. aastat toodetud veokitest registreerib autoregistri keskus ainult Euroopa turule toodetud autosid.

Autode tehnoülevaatusel on vead jaotatud kolme gruppi, mille järgi tehakse ka ülevaatuse otsus.

Muutub ka tehnoülevaatuse vormistamine. Tuleb tehnoülevaatuse kontrollraamat, kuhu märgitakse vead ja ülevaatuse otsus. Tehnoülevaatuse raamat tuleb omanikul säilitada, aga seda ei pea kaasas kandma. Märge tehakse ka sõiduki registreerimistunnistusele, kuhu on märgitud viimane kuu, millal autoga võib enne uut ülevaatust veel sõita.

1. grupp -- Tehniliselt lihtsamad ja vähemolulised vead, mis ei ohusta liiklust vea kõrvaldamiseks vajaliku aja jooksul. Vead on lihtsalt kõrvaldatavad ühe osa või sõlme vahetamise, kinnitamise või lihtsa reguleerimise teel.

2. grupp -- Tehniliselt keerulised vead, mille puhul liiklusohutus sõltub ettenähtud remondi või reguleerimise tehnoloogiast. Remont on seotud paljude osade mahavõtmise või mitme sõlme lahtivõtmisega. Remondi kvaliteedi kontrollimiseks või reguleerimiseks on vajalikud eriseadmed ja eriettevalmistusega töötajad.

3. grupp -- Ohtlikud vead, mille esinemisel ei ole võimalik ohutult remondikohta sõita isegi siis, kui ollakse veast teadlik, ja vead, mille esinemisel on liikluseeskirja kohaselt omal jõul sõidu jätkamine keelatud. Võimalikud tehnoülevaatuse otsused

Tehniliselt korras -- sõiduki tegelikud andmed vastavad registreerimistunnistusele ja sõidukil ei esine rohkem kui neli 1. grupi viga või puudust.

Ülevaatus katkestatud -- sõiduk on omavoliliselt ümber ehitatud või sõidukile on omavoliliselt paigaldatud lisaseadmeid.

Esitada korduvale ülevaatusele -- sõidukil on viis või enam 1. grupi viga või üks 2. grupi viga. Sõiduki peab esitama korduvale ülevaatusele ühe kuu jooksul.

Omal jõul sõitmine keelatud -- sõidukil esineb kas või üks 3. grupi viga.

Hetkel kuum