31. oktoober 1996 kell 22:00

Ettevõtlus edeneb

Eurostati hinnangul on tootmise üleminek turumajandusele olnud kiire. Ettevõtete tiheduse poolest -- 31 firmat 1000 elaniku kohta -- on KIE riigid lähenemas ELi keskmisele (43 firmat 1000 elaniku kohta). Ettevõtete struktuur on samuti sarnane ELi firmade struktuurile.

Kolmandik ettevõtetest ehk 1,057 miljonit asus 1995. a septembri seisuga Poolas. Viiendik firmadest paiknes Tshehhis (706 495) ja üle 15% Ungaris (519 502). Eesti ettevõtete arvuks hinnati 30 397, Lätis 25 663 ja Leedus 57 078.

Majandusarengu kiirus on regiooniti olnud erinev. Sloveenias, Ungaris ja Poolas loodi viiendik firmadest enne 1990. aastat. Lätis alustas üle viiendiku firmadest tööd möödunud aastal.

Enamik firmadest on väikefirmad. 32,4% neist annab tööd 1--49 töötajale. Keskmises ettevõttes töötab 7,4 inimest ning üle poolte firmadest tegutseb selle asutanud inimese kodus.

Kui ELis domineerivad teenindusettevõtted, siis KIE riikides tööstusettevõtted, tugevalt on arenenud ka kommertstegevus. Majandustegevusest 16,9% on seotud tootmisega. Ehituse osatähtsus on 10,6% (ELis 12,7%), jaotussektori osatähtsus 37,6% (31,8%), hotellide, restoranide ja kohvikute osatähtsus 6,1% (8,5%) ning transpordi ja teeninduse osatähtsus 28,7% (33,6%).

Ida-Euroopa ettevõtja keskmine vanus on 37,8 aastat. Väikseim oli ettevõtjate keskmine vanus Sloveenias -- 35. Naised on aktiivseimad Ungaris (33%). BNS

Hetkel kuum