17. november 1996 kell 22:00

Liigset detailsust tuleks vältida

Töötamise asukoha märkimine töölepin-gusse väldib töötaja põhjendamatu ühest kohast teise üleviimise. See töölepingu kohustuslik punkt võib muutuda aga takistuseks, kui tööandja määratleb töötamise asukoha liiga deatilselt: kas struktuuriüksuse, seadmel töötamise asukohana vms. Kui tekib vajadus viia töötaja tööle kasvõi kõrvalruumi, võib viimane sellest keelduda. Sel juhul võib töö jääda tegemata või ei saa seda kiirelt ümber korraldada. Kuna seaduses pole piiritletud, kui detailselt tuleb töötamise asukoht kindlaks määrata, võiks selleks olla kindel asustatud punkt, näiteks linn.

Hetkel kuum