21. november 1996 kell 22:00

Süüdistus Tiina Miti vastu jõudis uurimisbüroosse

Veljo Aleksandrov lausus, et praegu pole politsei Tiina Miti suhtes kriminaalasja algatanud ega ole ka algatamisest keeldunud. «Al-les pärast uurija tööd võib teha otsuse,» märkis ta.

Materjalidega hakkab tegelema Tallinna uurimisbüroo uurija Svetlana Korsina, kes viiendat kuud tegeleb Tiina Mitiga seotud asjas ASi BBS Kermon juhi Kersti Krachti kohta esitatud avaldusega.

Soome ärimehe Kari Sjoblomi väitel varjas Mitt sügisel 1994 ASi BBS Kermon pankrotihaldurina tema sõpradele kuuluva miljoni krooni ülekantimist ASile BBS Kermon. Sjoblomi väitel oli Mitt siis ametiisik ja pealegi ühise firma kaudu lähikondne BBS Kermoni omanikule Kersti Krachtile.

«Mitt oli vaadeldaval perioodil pankrotihaldur ja seega ametiisik,» märkis ka Veljo Aleksandrov. «See, et pankrot rohkem kui aasta tagasi lõppes, ei vabasta vastutusest tagantjärele.»

Tiina Mitt sõnas eile, et ta on rahul politsei otsusega süüdistus edasisele uurimisele saata. Mitt lisas, et Sjoblomi kaks aastat tagasi samas asjas Tallinna majanduspolitseile esitatud avalduse põhjal kriminaalasja ei algatatud ja seepärast ei pööranud ta pankrotihaldurina loole olulist tähelepanu.

Tallinna majanduspolitseis tookord töötanud inspektorit enam ei tööta, seepärast ei õnnestunud Miti väidet täpsustada. Majanduspolitsei andmebaasist selle juhtumi kohta eile mingeid andmeid ei leitud.

Hetkel kuum