27. november 1996 kell 22:00

Suure koopiamasina omadustega keskmik

Koopiaseadmete tootja Osakas Mita esitles tänavu keskmiste koopiamasinate klassi mudelit DC-2355. Lisades suhteliselt odava dupleksseadme, muutub kahepoolsete koopiate valmistamine kasutajale mugavaks.

Üleliigne pole siinjuures märkida, et baasvariandi paberimahutavus säilib -- ükski paberisahtel ei jää büroonurka tolmuma -- masin kerkib ainult 15 cm.

Rakendades aga kogu arvukat lisaseadmete arsenali, saame tõeliselt «suure» masina, mis kasutaja valikul salvestatavate programmide abil teeb automaatselt ka kõige komplitseeritumaid paljundustöid. Võimalikke kopeerimisvariante on palju: kahepoolsest dokumendist kaks ühepoolset koopiat, avatud ajakirja kumbki lehekülg ühe koopialehe eri pooltele, sorteri juhtimine jne. Asutusele, kus on sageli tarvis valmistada presentatsioonide tarbeks reklaambuklette, kulub marjaks ära nn kaanerezhiim, kus sisuleheküljed ümbritsetakse automaatselt erivärviliste kaantega vastavast paberikandurist.

Valmistajatehase tagatav töökindlus (600 000 koopiat) ja kuluvahendite odavus teevad võimalikuks masina n-ö tagasiteenimise konkurentsivõimelise koopia hinnaga. Masinasse sisseehitatud elektroonne paroolisüsteem (50 identifitseerimisparooli) ei luba just igal möödujal poolt pakki paberit kümne minutiga masinast läbi kihutada. 50 PIN- ehk personaalset identifitseerimiskoodi piiravad kasutamisvabadust ühest kuni 999 999 leheküljeni omaniku valikul. Veateated ja masinal käsilolev tegevus näitlikustatakse vedelkristalltablool tekstina, mitte väike- ja keskmistele masinatele omase numbrikombinatsiooni või valgusdioodi süttimisega vastava ikooni juures.

Rahul peaksid olema samuti keskkonnasõbrad: tooneri retsükleerimissüsteem muudab tarbetuks looduskahjulike toonerijääkide likvideerimise ja väikesediameetriline positiivselt laetud fotoorgaaniline valgustundlik trummel viib miinimumini tervistkahjustava osooni tekkimise bürooruumis.

Hetkel kuum