1. detsember 1996 kell 22:00

Kas ettevõtjal on mõtet tegelda sponseerimisega?

Ikka on. Praegu see ilmselt kasulik ei ole, rohkem on ikka tegemist metseenlusega: annad raha sinu jaoks olulise tegevusvaldkonna arendamiseks.

Eestis võivad sponsorlusest rääkida väga vähesed firmad. Firma nime teadvustamine -- et firma toetab mingeid tunnustatud väärtusi -- on minu arvates järjest olulisem.

Ala peab olema meile hingelähedane ja tähtis kogu Eestile ning sellele ringkonnale, kellele meie peaksime firmana olulised olema. Teisalt on tähtis, et vastuvõttev pool oleks aktiivne ja valmis vastu võtma. Oleme sel aastal Eesti Kontserdi peasponsor, see seisneb infotehnoloogia kasutamises. Lihtsalt kellelegi arvuteid või raha anda, kes selle palkadeks või millekski muuks ära kasutab, on totter.

Viimasel ajal on kadunud ukselt-uksele käijad, kes pole eriti läbi mõelnud, kelle käest ja kuidas raha saada. Suuremad ja tõsisemad asutused või projektid lähenevad süstemaatilisemalt.

On kaks erinevat asja: sponseerimine ja heategevus. Meil ühendatakse need tihti ja põhiline on olnud heategevus.

Sponseerimine tähendab seda, et kui meie aitame rahaliselt, siis tuleb see kuidagi teistmoodi -- reklaamina või mõnel muul moel -- tagasi.

Kui võistkonnad esinevad mõne firma nime all, on see sponseerimine, mis kujundab firma imagot. Asjal on kindlasti mõtet, kui on raha ja võimalusi.

Varem sponseerisime sporti ja korrakaitset. Meil on erastatud ettevõte. Seni, kuni pole suutnud erastamisvõlgadest vabaneda, me sellega eriti ei tegele. Ainult erandjuhul.

Kui valikut teeme, siis lähtume kindlasti sellest, millist kasu see firmale toob. Muidu ei ole mõtet.

Heategevuse puhul vaatame, kui hull olukord tegelikult on.

Kui näiteks mõnda invaliidi toetada, siis miks mitte. Reis või mõni muu selline üritus paneb mõtlema.

Ühiskonnale on see kindlasti kasulik, et ettevõtted toetavad. Ettevõte on ju ka osa ühiskonnast. Sellel on teatud asjade arengul oluline roll.

Ma arvan, et vaba turumajanduse situatsioonis poleks ilma sponsorluseta võimalik tippsport, paljud kultuuriüritused jms. Sponsorlus näitab suhet ühiskonda. Kui ettevõte osaleb aktiivselt ühiskonna elus, siis näitab see, kas ta toetab seda ühiskonda või mitte ja kas ta on huvitatud veel millestki muust peale oma äri. Keskkonna areng loob ka äriks paremad tingimused.

Sponsorlus on kindlasti kasulik -- ühele poolele otseselt, teisele rohkem kaudselt.

Muidugi oleneb sellestki, kuidas äri läheb. Kui äri üldse ei lähe, ei saa rääkida ka sponsorlusest.

Sponsorluse kõrval tooksin ära heategevuse, mis on suunatud abivajajale. Eks me kõik vahel tunneme, et peame võimaluse korral kedagi aitama. Seda ei reklaamita ega toonitata eriti.

Hetkel kuum