5. detsember 1996 kell 22:00

Mägi kõnesid kuulati pealt

See ei vasta tõele ja ma ei soovi seda kommenteerida. Võib-olla soovivad seda kommenteerida need, kes nii väidavad.

Arvan, et kohtunik ei saa väita, justkui oleksin talle altkäemaksu pakkunud, sest puudub põhjus, mille eest ma seda andma oleksin pidanud. Krameri otsusest ei sõltu hetkel ühegi minu kaitsealuse saatus.

Jah, olen selles protsessis kannatanute esindaja. Pean ütlema, et selles asjas ei ole kuritegu veel kinnitamist leidnud.

Kahjuks arvan, et see on nii. Aga ma ei tea, millal ja millest see alguse sai.

Võib arvata, et seda püütakse seostada ühe isikuga, kes oli mitu kuud vahi all kahtlustatavana relvade Eestisse toomises aastaid tagasi ja kelle suhtes keelduti vahi all pidamist pikendamast täiesti seaduslikel alustel.

Sellele on raske vastata. Õigemini ma ei soovi sellele vastata.

Ma ei tea, mida ta räägib. Küllap on tal omad probleemid.

Muide, äsja teatati mulle isegi seda, et ma tegevat koostööd kaitsepolitseiga ja olevat kohtunikku provotseerinud. Arvan, et see on Tallinna halduskohtu poolt levitatud kuuldus, millega püütakse välja vabandada oma asjatundmatust.

Sain teada, et Tallinna halduskohus andis loa minu kui vandeadvokaadi suhtes kasutada kuritegude matkimist. See on otseses vastuolus advokatuuri seadusega.

Vahel on mul õudne tunne, et ikka veel tunnevad õigusemõistjad, kohtunikud, oma kuklas hingust, et neid valvatakse, nende üle peetakse arvestust, nende sisetunne ei ole enam vaba ja nad peavad olema meelepärased mõnele ametkonnale, sest sellest sõltub nende töökoht ja ametisse nimetamine.

Nad peavad otsustamisel arvestama sageli puhkevat ebaõiglast kriitikat nii kõrgemalseisjate kui ajakirjanduse poolt.

Olen arvamusel, et tasahilju hiilib õigusemõistmisse jälitustegevust teostavate isikute tahe, ajuloputused jms.

Esimesed näited sellest on juba olemas. Kohtunike hulgast valitakse välja neid, keda võib usaldada teatud kriminaalasjade läbivaatamisel. Kohtuniku ametisse nimetamisel on oluline sõna mitte kandidaadi isiklikel omadustel, vaid prevaleerib hoopis muu.

Ma ei tea seda.

Ei. Kui esimestest emotsioonidest üle saan, jätan kättemaksu jumala hoolde.

Hetkel kuum