8. detsember 1996 kell 22:00

Iiri loob eeldused tippkohtumise eduks

Iirimaa peaminister John Bruton ütles, et Dublini tippkohtumine peab andma kindla sõnumi, et EL on liikunud edasi kõigis peamistes valdkondades. Ta avaldas lootust, et seal lepitakse kokku tulevase ühisraha juriidilistes alustes ning uues vahetuskursimehhanismis, mis määratleb suhted valuutaliidust välja jäävate riikide valuutaga.

Euroopa komisjoni (EK) esimees Jacques Santer tõdes Brüsselis, et läheneb «tõe tund» ehk VVK lõpptähtaeg -- juuni 1997 --, mis peab lahendama ELi sisemised reformid, et EL saaks edukalt laieneda Kesk- ja Ida-Euroopasse. Ta kinnitas, et Iirimaa on andnud konverentsi tulemuslikku lõpetamisse hea panuse, ehkki palju otsi on endiselt lahti.

Iirimaa dokument käsitleb VVK kõiki probleemseid valdkondi ning on mõeldud konverentsi diskussioonide aluseks. Seal on käsitletud ELi kodanike vaba liikumist, ELi suurte ja väikeste liikmesriikide tulevast jõutasakaalu, kaasa arvatud EK liikmete arv, enamushääletuse ulatust ELi otsuste vastuvõtmisel ning paindlikkust, mis lubaks osa riikidel tihendada teatud valdkondades koostööd, ilma et teised riigid saaksid seda vetoga takistada. Samas on Iirimaa veendunud, et tähtsamates valdkondades saavutatakse üksmeel viimasel hetkel ägeda hobusekauplemise käigus.

Iirimaa on töötanud välja kava, kuidas 1. jaanuariks 2001 tagada ELi liikmesriikide kodanike vaba liikumine kogu ELis, mida nimetatakse «vabaduse, julgeoleku ja õigluse» piirkonnaks. See eeldab riikide tihedamat koostööd viisade andmisel ning ühist võitlust illegaalse immigratsiooni, narkoäri, organiseeritud kuritegevuse ja terrorismi vastu.

Kuna Euroopa Liidu liikmesriikide rahandusministrid ei suutnud detsembri algul valuutaliidu (EMU) stabiilsuspakti ühes punktis kokkulepet saavutada, tulevad nad kokku päev enne tippkohtumist ehk 12. detsembril, et viimasel hetkel kompromissile jõuda.

Rahandusministrid nõustusid ühise rahakomitee koostatud stabiilsuspakti kõigi punktidega, välja arvatud paragrahv, mis peab määratlema majandusseisaku raskusastme, mille puhul ei ole EMU liikmesriikidel vaja maksta trahvi, kui eelarvepuudujääk kasvab lubatust suuremaks. FT-DI-ÄP

Hetkel kuum