5. jaanuar 1997 kell 22:00

Sotsiaalmaksust

Füüsilisest isikust ettevõtja sotsiaal-maksu maksmisel on üheks tingimuseks, et makstav maks ei oleks väiksem kui 33% kehtiva kuupalga alammäärast. Sotsiaalmaksust 20% tasutakse kohalikule pensioniametile, 13% kohalikule haigekassale. Sotsiaalmaksu maksjad arvatakse haigekassa liikmeks. Ettevõtlusest tulu saavatel pensionäridel võetakse sotsiaalmaksu maksmise aeg arvesse pensioni aluseks oleva tööstaazhi arvutamisel. Sotsiaalmaksuga maksustatava tulu leidmiseks tuleb füüsilise isiku kogu ettevõtlusest saadud tulust lahutada selle tulu saamiseks tehtud kulud. Kulu on siin ka teistele makstud tasudelt arvestatud sotsiaalmaks. Järelikult on oluline korrektne raamatupidamine.

Kuna ettevõtja tegelik maksustatav tulu selgub alles aasta tuludeklaratsiooni koostamisel, makstakse sotsiaalmaksu igakuiselt avansina tulumaksu avansilistest maksetest lähtuvalt.

Hetkel kuum