22. jaanuar 1997 kell 22:00

Lisa strateegiliste ettevõtete nimekirjas

Nimekiri täienes RE Eesti Energia Eesti ja Balti elektrijaama baasil asutatavate äriühingute, Rakvere ja Moe piiritusetehaste, ASi Eesti Põlevkivi, ASi Liviko, Eesti geoloogiakeskuse ning Tori hobusekasvandusega. Ettepaneku lisada nimekirja energeetikaettevõtted esitas koonderakond ja maarahva ühendus.

Majanduskomisjoni aseesimees Mati Meos ütles, et ühelt poolt on valitsus esitanud ettepaneku, et nimekirjas oleks võimalikult vähe ettevõtteid. Samas valitses saalis kolmapäeval tema sõnul arvamus, et kuna valitsus ei ole täpselt defineerinud ja dokumenteerinud strateegilisi arengusuundi, on parem, kui nimekirjas on rohkem äriühinguid. «Välja võtta on lihtsam kui sinna panna,» ütles Meos.

Rahandusminister Mart Opmann ütles, et nimekirjas peaks valitsuse arvates olema võimalikult vähe firmasid. Riigikogu katkestas kolmapäeval majanduskomisjoni ettepanekul strateegilise tähtsusega ettevõtete nimekirja eelnõu teise lugemise.

Lisaks kolmapäeval sissehääletatud ettevõtetele kuuluvad nimekirja AS E-Arsenal, AS Tallinna Sadam, AS A.L.A.R.A., RAS Eesti Loto, AS Vaba Maa, RAS Eesti Seeme, RAS ETA, Keskkonnauuringute Keskuse OÜ, RE Eesti Telekom, RE Eesti Post, RE Eesti Kaardikeskus, RE Perioodika, RE Eesti Viljasalv, RE Eesti Lennujaamad, RE Eesti Energia põhivõrgu baasil asutatav aktsiaselts ning dispet?erkeskuse ja tehnilise talituse varade baasil asutatav aktsiaselts, RE Eesti Raudtee ümberkujundamise tulemusel äriregistrisse kantav raudtee infrastruktuuri haldav äriühing.

Rahandusministeeriumi seletuskirja kohaselt on strateegiliselt tähtsad ettevõtted need, mis on olulised riigi julgeoleku seisukohast ning mille õiguslik regulatsioon on välja arendamata.

Samuti on strateegilised ettevõtted, kus riigi kontroll ettevõtte tegevuse üle on vajalik riigi igapäevaelu häireteta kulgemiseks ning kus majandustegevusel on suur otsene mõju riigi sotsiaalsele ja majanduslikule seisundile. BNS

Hetkel kuum