2. veebruar 1997 kell 22:00

ME Valika tegevus tõi kohtuvaidlusi

Tallinna kesklinnas autode parkimist korraldav firma, linnale kuuluv ME Valika on kaotanud mitu parkijate algatatud kohtuprotsessi.

Vandeadvokaat Toomas Bekkeri klient Aleksei Medvedev parkis möödunud aasta augustis oma auto ühe Ahtri tänava maja ette. Valika parkimiskontrolör laskis auto parklasse teisaldada, Medvedev oli sunnitud sõiduki kättesaamiseks maksma 720 krooni.

Auto äraveo põhjuseks oli märgitud «parkimine kõnniteel liikluseeskirja nõuete vastaselt».

19. detsembril tunnistas Tallinna halduskohus Medvedevi auto teisaldamise seadusevastaseks.

Kohus leidis, et Valika aktis toodud põhjendus -- takistas oluliselt jalakäijaid -- ei käi ühegi parkimisseaduses toodud teisaldamist lubava sätte alla.

Bekker märkis, et sama maja eest on samal põhjendusel ennegi autosid ära viidud.

Valika ei ole Aleksei Medvedevile seniajani trahvisummat tagastanud. Valika jättis oma esindaja kohtusse saatmata.

Eelmise aasta oktoobris kinnitas Valika parkimiskontrolör Toompeal vandeadvokaat Andres Hallmägi auto tuuleklaasile 200 krooni suuruse trahvinõude parkimiskorra rikkumise eest.

Kontrolör viitas liikluseeskirja punktile 331. Hallmägi juhtis kohtu tähelepanu asjaolule, et eeskirjas on üldse 215 punkti, millest viimane käsitleb kariloomade ajamist.

12. detsembril tühistas Tallinna halduskohus Valika trahvinõude ning kohustas 200 krooni autoomanikule tagastama. Hallmägi kinnitas, et ta pole oma raha veel kätte saanud. Ka selle juhtumi puhul jättis Valika oma esindaja kohtusse saatmata.

Eelmise aasta 23. veebruari varahommikul parkis vandeadvokaat Andres Hallmägi oma auto Vabaduse väljakul selleks ettenähtud parkimisalale. Lõunaks oli auto kadunud, selle kättesaamiseks oli vandeadvokaat sunnitud tasuma 815 krooni.

Selgus, et vahepeal oli politsei seoses eelseisva vabariigi aastapäeva paraadiprooviga paigutanud ajutise peatumist keelava märgi. Samas jäid alles parkimist lubavad märgid, mis samuti olid ajutised.

Tallinna halduskohus ei suutnud seisukohta võtta, milline oli täpselt sel päeval liiklusmärkide asetus Vabaduse väljakul. Samas tühistas kohus kesklinna politseijaoskonna vanemkordniku Nestriku esitatud 200 krooni suuruse trahvinõude, kuna selle määramisel rikkus politseinik haldusõigusrikkumiste seadustikuga sätestatud korda.

Nestrik oli jätnud haldusõigusrikkumise kohta koostamata protokolli, mis on vajalik, kui trahvisumma ulatub üle viie päevapalga suuruse ehk üle 110 krooni. Samuti ei olnud politseiametnikul õigust kasutada trahvinõude vormistamiseks Valika blanketti.

Hallmägi ei jäänud rahule halduskohtu otsuse motiividega, kus väideti, et ta oleks pidanud teadma asjaolu, et Vabaduse väljak on traditsiooniline koht vabariigi aastapäevaga seotud ürituste läbiviimiseks. Hallmäge ei rahuldanud ka halduskohtu väide, et liiklusmärkide täpset asetust oli võimatu tuvastada, samas kui kohtu meelest advokaat ikkagi parkimiskorda rikkus.

Tallinna ringkonnakohtu halduskolleegium rahuldas oma läinud aasta septembris tehtud otsuses Hallmäe apellatsioonkaebuse.

Kolleegium leidis, et liiklust saab reguleerida ainult üheselt mõistetavate märkide abil. Halduskohtu otsuses toodud arutlus parkimiskorra reguleerimise kohta ajalehe vahendusel ei olnud ringkonnakohtu meelest asjakohane.

Hallmägi kinnitas, et juhtumi puhul ei ole Valika tema tasutud trahvisummat talle tagastanud.

Väidetavalt ebaõigesti määratud trahvi ja auto teisaldamise eest Valika kohtusse kaevates on võimalik tagasi võita trahvisumma, mis enamasti jääb 200--700 krooni vahele.

Munitsipaalettevõtte Valika direktor Heiki Tõnupärt ütles, et igaühel on õigus trahviotsuse peale Valikale järelepärimine esitada või firma kohtusse kaevata.

Tõnupärt märkis, et kui järelepärimine temani jõuab, palub ta asjaosalistel seletuskirjad esitada. Kui Valika mehed on ilmselgelt üle pingutanud, tühistan ise trahvisotsuse, lisas ta.

Heiki Tõnupärt lausus, et Valika on osalenud nii võidetud kui ka kaotatud kohtuprotsessidel. «Igaüks võib eksida. Kui vaja, tuleb kohus appi võtta,» nentis parkimisfirma juht. Ta lisas, et iga auto äravedu fikseeritakse ka fotoaparaadiga.

Hetkel kuum