5. veebruar 1997 kell 22:00

Olümpia hotelli erastamisviisis ei jõuta kokkuleppele

Erastamisagentuuri nõukogu ei langetanud eile järjekordselt otsust ASi Hotell Olümpia riigile kuuluvate aktsiate erastamisviisi kohta.

Erastamisagentuuri peadirektori Väino Sarneti sõnul soovisid agentuuri nõukogu liikmed saada täiendavat informatsiooni operaatorfirmaga sõlmitud rendilepingu kohta. «Rendilepingus, mis sai alguse 1991. aastal ja millega hotell tuli Tallinna hotellikoondiselt üle rahandusministeeriumile, on mitmed rendilepingu sätted tõepoolest liiga üldised ja neist ei saa teha järeldusi, millised on ühe või teise poole riskid,» ütles Sarnet.

Erastamisagentuuri nõukogu liikmed soovisid Sarneti sõnul analüüsida ka operaatorfirma AS Hotell Olümpia bilanssi. «Minu arvates ei ole siin tegemist otseselt erastamisega seonduva probleemiga, kuna meie müüme operaatorfirma aktsiaid,» seletas Sarnet. «Rendilepingut saab muuta vaid rendile andja ja rentniku vahelisel kokkuleppel ning erastamisagentuur seda peale sundida ei saa.» Ta tõdes samas, et rendilepingut puudutavatele küsimustele tuleb varem või hiljem niikuinii vastused leida.

Olümpia hotelli riigile kuuluvate aktsiate erastamisviis tuleb erastamisagentuuri nõukogus uuesti arutusele kahe nädala pärast. ÄP

Hetkel kuum