9. märts 1997 kell 22:00

Kontrollige eelnevalt firma ärinime

Enne äriregistrile avalduse esitamist ettevõtte ümberregistreerimiseks või ümberkujundamiseks tasub kontrollida ärinime. Totletavat ärinime ei kanta äriregistrisse, kui selle või sellega eksitavalt sarnase ärinime on enne taotlejat ettevõtteregistris registreerinud mõni teine ettevõtja. Ainus võimalus sellist nime oma firmale alles jätta on see, kui teine isik oma eesõigusest teie kasuks loobub, esitades äriregistrile vastava notariaalselt tõestatud avalduse. Ärinimes ei tohi kasutada ka Eestis seadusega kaitstud kaubamärgis sisalduvat nime, kui kaubamärgi omanik selleks nõusolekut ei anna.

Nime kontrollimiseks tuleb esitada ettevõtteregistri nimekorraldajale kirjalik avaldus. Lisaks ärinimele saab samast informatsiooni ka kaubamärkide kohta. Nime eelnev kontrollimine vähendab riski, et teil tuleb minna asjaajamisega teisele ringile.

Hetkel kuum