9. märts 1997 kell 22:00

Säilitage olulised dokumendid

Eduka äritegevuse üheks tagatiseks on korrektne asjaajamine ning dokumentide nõuetekohane arhiveerimine. Firmajuhil, raamatupidajal, personalijuhil ja sekretäril tekib aasta-aastalt kasvavat dokumentide hulka jälgides küsimus: mida, kui kaua ja mis alustel säilitada. Hetkel, mil arhiiviseadust veel pole, ei tohi keegi dokumente lihtsalt hävitada. Seadusandlikest aktidest reguleerivad ettevõtte arhiividega seotud küsimusi:

- valitsuse määrus 16.08.90 nr 175 «Ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide dokumentide säilitamise tagamiseks rakendatavate abinõude kohta»;

- valitsuse määrus 01.03.91 nr 47 «Eesti Vabariigi Valitsuse 16. augusti 1990. a määruse nr 175 täiendamise kohta»;

- valitsuse määrus 17.09.92 nr 269 «Arhiividokumentide säilitamise ja kasutamise tagamise kohta omandireformi ja erastamise läbiviimisel»;

- raamatupidamisseadus;

- valitsuse määrus 02. 07. 96 nr 183 «Valitsusasutuste asjaajamiskorra kinnitamine».

Hetkel kuum