10. märts 1997 kell 22:00

Sisemajanduse koguprodukt kasvas 4,5%

Majanduskasv oli statistikaameti andmeil kõige suurem kaupu ja mittefinantsteenuseid tootvate ettevõtete sektoris. Transpordis, sides ja kalanduses kasvas SKP üle 10%. Valitsemissektoris toodetud SKP langes haridus- ja meditsiinitöötajate arvu vähenemise tõttu riigieelarvelistes asutustes.

Mitme analüütiku hinnangul on tegelik SKP kasv statistikaameti näidatust suurem. Hoiupanga juhatuse aseesimees Aavo Kokk ütles BNSile, et tegemist on inflatsiooni ülehindamisega ja SKP tegelik kasv võis mullu olla üle 6%. Ka peaministri majandusnõunik Ardo Hansson avaldas arvamust, et statistikaameti SKP kasvu näitaja ei ole päris adekvaatne.

Tuleviku-uuringute instituudi direktor Erik Terk märkis, et tema arvestuse järgi peaks SKP kasv Eesti olema pidevalt ca 5% aastas.

SKT on riigis mingil ajavahemikul valmistatud toodangu ja osutatud teenuste maht, millele on lisatud mitteresidentidelt saadud tulu.

Hetkel kuum