23. märts 1997 kell 22:00

Tööaja arvestus on kohustuslik

Töö- ja puhkeaja seadus kohustab tööand- jat pidama tööaja arvestust, kuid ei sätesta, kuidas seda täpselt teha. Kui töötaja töötab 8 h päevas 5päevase töönädalaga, on arvestuse pidamine lihtne. Keerulisem on siis, kui tööandja peab summeeritud tööaja arvestust, st töö iseloomu tõttu tuleb töötajat mõnel päeval rakendada nt 6 h, teisel päeval aga üle 8 h. Sellisel juhul ei tohi ühele päevale langev tööaja norm ületada 12 h. Kui töötajat on otstarbekam rakendada üle 12 tunni järjest, on selleks vaja tööinspektori nõusolekut. Summeeritud tööaja arvestamise perioodi kestvuse määrab tööandja ise. Silmas tuleks pidada, et ületunnid ja normi alatäitmised oleks võimalik tasakaalu viia. Tööaja arvestuses peavad kajastuma ka sellised töötamise ajad (öösel, õhtul, puhkepäevadel jne), mille eest tuleb maksta lisatasu. Lisaks tuleb pidada ületunnitöö arvestust.

Hetkel kuum