31. märts 1997 kell 22:00

Pärnits saavutas ringkonnakohtus võidu

Ringkonnakohus tühistas sellega Tallinna linnakohtu otsuse, mis kohustas Pärnitsat ja Kaubalehe väljaandjat ASi Media ümber lükkama Lutheri au teotavaid andmeid.

Ringkonnakohtu meelest ei nähtu, et septembris 1995 Kaubalehes avaldatud Ülo Pärnitsa lause «Luther oli klassikaline väljapressija, nagu kõik kantpead» sisaldaks mingisuguseid andmeid ja fakte Lutheri kohta.

Oma hinnanguga pidas Pärnits ebaeetiliseks, ASi Marlekor majanduslikult kahjustavaks ja normaalsel suhtlemistasandil ebatavaliseks Jens Martin Lutheri käitumist 2,4 miljoni krooni saamiseks üksnes selle eest, et ta loobus oma alusetutest nõuetest Marlekori vastu, kirjutatakse kohtuotsuses.

Pärnitsa seletuste kohaselt oli Marlekor sattunud raskesse majanduslikku seisu, kuna tal oli probleeme pangalaenu saamisel, ning Marlekor oli sunnitud Lutherile mainitud summa maksma, et vältida veelgi suuremat majanduslikku kahju.

Lutheri esindaja vandeadvokaat Viktor Kaasik kinnitas eile, et ta esitab ringkonnakohtu otsusele kassatsioonkaebuse. Samas ta ütles, et oli esitanud ringkonnakohtule palve kohtuistung edasi lükata, sest ta oli Eestist ära. Kaasiku väitel näitas ta oma sõnade kinnituseks ringkonnakohtu esimehele Jaan Kartaule ka lennukipileteid.

Hetkel kuum