8. aprill 1997 kell 22:00

Ühendatud Energiavõrgud reformi esimene proovikivi

Monopolide sidemed ulatuvad Kremli ametnikeni välja, ettevõtete suurtele maksuvõlgadele on seni vaadatud läbi sõrmede.

Esimese asepeaministri Boriss Nemtsovi sõnul võlgnevad kolm suurimat loomulikku monopoli -- Gazprom, Ühendatud Energiasüsteemid ja raudteed riigile 25 triljonit rubla (4,4 mld dollarit).

Energiaettevõtte kontrollimine on päevavalgele toonud nii ebamajanduslikku käitumist kui korruptsiooni. Boriss Nemtsovi sõnul peab lõppema lepingute allkirjastamine suletud uste taga, ka välismaalastega, tuleb austada investorite õigusi ning nimetada ettevõttele sõltumatu audiitor.

«Need, kes kaitsevad loomulikke monopole nende praegusel kujul, kaitsevad teadlikult või teadmatult korruptsiooni, majanduskriisi süvenemist, makseviiviseid ning meie vaesemate elanike sotsiaalse olukorra halvenemist,» ütles Nemtsov.

Välisinvestorite hinnanguil on tegemist «konkurentsitult maailma halvemini juhitud energiaettevõttega,» kus lisaks kõigele pidevalt rikutakse aktsionäride õigusi. «Et aga ettevõtte suurim aktsionär on riik, on see väga kummaline,» leiavad välisinvestorid, kelle valduses on 27 protsenti ettevõtte aktsiatest.

Kompanii asepresidendi Boriss Brevnovi sõnul oli eilne kohtumine esimene samm selles suunas, et aktsionäride õigused jalule seada ning muuta ettevõtte tegevus paremini jälgitavaks.

Eelolevatel kuudel kavatseb valitsuse reformimeeskond suurendada konkurentsi elektrimajanduses ning alandada tariife tööstustarbijatele.

Boriss Nemtsovi sõnul alandatakse tööstustarbijate tariife tänavu 13 protsendi võrra.

Erinevalt arenenud tööstusriikidest on Venemaal tööstustarbijatele kehtestatud tariifid kõrgemad kui kodutarbijatel. Kriitikute sõnul on tööstus sel moel sunnitud subsideerima poliitiliselt populaarseid madalaid energiahindu.

Elektrimajanduse reformimiseks oli kaalumisel ka elektrisüsteemi juhtimiskeskuse võimalik ettevõttest lahutamine, kuna kriitikute väiteil ei ole konkureeriv turg muidu mõeldav. Nemtsovi kinnitusel jääb keskus aga siiski ettevõtte osaks.

Teine muudatusettepanek puudutas konkureeriva elektri hulgimüügituru loomist, millele oleks juurdepääs kõigil riigi suurematel tööstustarbijatel.

Ühendatud Energiasüsteemide reformimine oleks uutele ministritele oluline võit, kuna segadus ettevõtte finantstegevuses on kahjulikult mõjunud kogu majandusele. Kõrged elektrihinnad on pidurdanud tööstuse väljumist üldisest madalseisust.

Ühendatud Energiasüsteemid, mis on käibe ning töötajate arvu poolest Venemaa suurim ettevõte ning suuremate hulgas ka turu kapitalisatsioonilt, kontrollib riiklikku ülekandevõrku ning hulgimüügiturgu. Kompaniile kuuluvad enamiku kohalike energiaettevõtete enamusaktsiad ning mitmed elektrijaamad. REUTER-FT

Hetkel kuum